”Sätt hårt mot hårt i kampen mot glädjebetyg”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Lärarfacket som ofta pratar om vikten av att höja lärarnas status borde istället för att stötta de betygsfuskande skolkoncernerna jobba för att ta bort incitamenten till fuskandet. Facket borde stötta skolan och utbildningen i intresse av att bevara Sverige som en kunskapsnation och som en del av detta höja skolans och lärarnas status. Facket borde inse att varje gång en skola avslöjas sätta glädjebetyg sjunker lärarnas status ytterligare.

När Academediaskolor år efter år blir avslöjade med att sätta glädjebetyg visar – i bästa fall – ansvariga politiker, skolmyndigheter och lärarnas fackförbund upprörd förvåning och säger: ”Så här får det inte gå till”.

Academedias chefer säger samma sak och sjösätter ännu en ”internutredning”, förvissade om att det är det bästa om man vill att inget ska hända. Hur många av avslöjandena om betygsfusket kommer från Academedias chefer? Dessa internutredningar som Academedia sätter igång efter varje avslöjande är ett genomskinligt spel för gallerierna.

Skrev under remissvar

Därför är det tråkigt att se hur facket ofta väljer att backa upp de fuskande skolkoncernerna, speciellt Academedia, istället för att avslöja dem.

Ett exempel var när Academedia skrev ett remissvar på Välfärdsutredningen 2017 (Reepalu-utredningen). Academedia sågade som väntat förslaget om vinstbegränsning av så kallade välfärdsföretags (inklusive skolbolags) vinster. De tog även öppet politiskt ställning och kritiserade de tre partier (S, V och MP) som låg bakom förslaget. Vad gjorde facket då? De skrev under på Academedias remissvar. De fick till och med en eloge från Academdias vd:

”För oss är detta ett viktigt remissvar. Utredningens förslag berör alla våra 12 500 medarbetare och alla som valt våra verksamheter. Därför känns det bra att hela styrelsen, inklusive våra arbetstagarrepresentanter, har skrivit under.”

Här är våra förslag

Vad säger LR:s Academediaombud Christian Liljeros om det senaste avslöjandet på Cybergymnasiet?

”I rättvisans namn ska sägas att arbetsgivaren, alltså Academedias HR-avdelning, tog de här varningarna på största allvar, och ville börja utreda frågan” och ”Nu vill vi stötta våra medlemmar och samtidigt se till att lärarnas berättelser och vittnesmål kommer arbetsgivaren till kännedom”.

Varför ska facket se till att Academedia får rapporter från lärarna? Det har funnits fall där lärare som är kritiska köps ut, stängs av eller t o m avskedas eller sägs upp av Academedia. Vill facket medverka till detta?

Vårt förslag är istället att facket (LR och LF – som snart blir ett fack)

  1. uppmanar alla medlemmar som känner till betygsfusk och/eller blir pressade av rektorer eller företaget direkt eller indirekt att fuska gå till massmedia med sina berättelser. Frågan om betygsfusk och glädjebetyg får inte gömmas undan som ”affärshemligheter”. Skolan, utbildning och lärandet för framtiden som är en av de viktigaste samhällsfrågorna är av största allmänintresse och ska inte underordnas företagens behov av affärshemligheter och vinst.
  2. gör en enkät som skickas ut till alla medlemmar på Academdiaskolorna (sedan kan man följa upp med enkäter till andra vinstdrivande skolkoncerner) där lärarna uppmanas att svara på frågor om de blivit direkt eller indirekt pressade att sätta betyg som avviker från kraven i betygskriterierna.

Sätt hårt mot hårt

Istället för att fjäska för den vinstdrivande skolkoncernen Academedia borde facket nu sätta hårt mot hårt. Det rör sig inte om olycksfall i en övrigt bra skolkoncern. Det handlar om att de vinstdrivande skolkoncernerna alltid sätter sina vinstintressen först. Leder glädjebetyg till fler elever betyder det mer skolpeng. Mer skolpeng innebär högre vinst. En del av den månghundramiljonersvinst som Academedia gör varje år beror på betygsfusket.

Det är inte mer komplicerat än så.

Tills vidare hoppas vi på att lärarfacket slutar fjäska för skolkoncernerna! En positiv signal är att både LR och LF tagit ställning för att aktiebolagsskolorna måste fasas ut. En del i den kampen borde vara att facket sätter hårt mot hårt för att stoppa de falska betygen.

Magnus Ekblom fd LR-koncernombud, Academedia och Göran Drougge fd Academdia-lärare och fackligt aktiv i LR, medlemmar i elevintresse före vinstintresse

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.