Tegnell: ”Då är munskydd smittorisk”

Anders Tegnell kan inte ge några rekommendationer om munskydd i skolan. Foto: iStock / YouTube
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Munskydd kan göra dig sjuk, i stället för att skydda.
– Hanterar man dem inte rätt innebär det definitivt en risk, säger statsepidemiolog
Anders Tegnell till Läraren.se.

Flera kommuner har förbjudit lärare att använda munskydd i jobbet.
Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att användningen faktiskt innebär risker.

LÄSTIPS: EXPERTERNA OM MUNSKYDDSFÖRBUDET

Finns det något tillfälle i skolmiljö då du skulle rekommendera mask, om alla andra rekommendationer är uppfyllda?

– Vi ger inte rekommendationer på den nivån. Vi ger allmänna rekommendationer och pekar på att det är viktigt att arbetsgivaren eller den som leder arbetet gör riskbedömning på plats. Det går inte att förutse alla varianter av kontakter som är möjliga, vi vilka situationer de utgör en risk och om det kan förebyggas med någon form av utrustning, säger han.

Då kan munskyddet göra dig sjuk

Finns det något tillfälle då det kan vara skadligt ur mask kan utgöra en risk?

– Det gör det absolut. Hanterar man inte masker på rätt sätt, tar på dem på rätt sätt, tar på dem på rätt sätt och inte har god handhygien, så kan det definitivt innebära en risk.

JAARA ÅSTRAND: ORO OCKSÅ EN ARBETSMILJÖFRÅGA

Covid-mutanten i Storbritannien, i början pratades det om att den skulle smitta mer bland barn. Har ni mer data på det idag?

– Det är framför allt Sydafrika-varianten och vi har inte mer data. All data från Storbritannien hittills talar för att det inte finns några större skillnader i hur och vilka den varianten drabbar. Det finns en sen rapport som talar för en ökad dödlighet, men det är en liten grupp man tittar på. Och det finns inga data som talar för att den drabbar barn mer alls.

Siffrorna från TV4 som visade att högstadielärare löper betydligt större risk att smittas, än vad ni kommit fram till, har ni tittat på dem?

– Där har vi en rapport som ligger för produktion nästa vecka, om jag minns rätt. Vi måste kvalitetsgranska den ordentligt, säger Anders Tegnell.

LÄSTIPS: DÄRFÖR HÅLLER SKOLAN ÖPPET