Så säger lärarna själva om covid-läget

Getty Images.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Arbetsbelastningen är skyhög på Sveriges lärare, och nu kräver Lärarförbundet akuta insatser från regering och huvudmän.

Lärarförbundets senaste undersökning om läget under covid visar att lärarnas arbetsbelastning är stenhård, från förskolan och hela vägen upp till högskolan.

– Det som berör mig mest är att lärarna trots sin arbetsbelastning tar sig tid att svara och dessutom i fritext beskriva sin och sina kollegers situation. Det visar på lärares inneboende drivkraft, att det går att påverka och förändra, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

Detta är lärarnas egna röster, ur undersökningen.

”Orken är snart slut hos mig och många andra. Finns ingen respekt för att vi reagerar på att vi undantas från att följa övriga samhällets riktlinjer och dagligen utsätts för smitta. Dessutom att ´the show must go on´, ALLT utvecklingsarbete som ska fortgå tar musten ur oss.
Lärare i grundskolan 1-3 

”Att personal och elevfrånvaron är så hög att ingen vettig jämlik undervisning bedrivs. Blir en stress när den vågen är över. Hur ska vi kunna bedöma deras kunskaper då vissa elever varit sjuka två veckor, andra inte alls. Stress också över att kunna bli smittad då vi inte ofta kan följa restriktioner. Stress över att ingen förstår lärarkåren. ´Business as usual´.
Lärare i grundskolan årskurs 7-9 

”Vi är underbemannade. Vi får inga vikarier. Vi får lämna ifrån oss pedagoger trots en ansträngd situation till andra enheter. Alla pedagoger är så trötta och slitna. Vi vill göra det bästa gör barnen men vi ges inte möjlighet och ibland räcker inte orken.”
Lärare i förskola 

”Att täcka upp för varandra och ändå vidhålla god undervisning, samtidigt som en stor del av eleverna också är hemma och missar innehållet. Vi är trötta, när en grupp anställda är tillbaka är det dags för nästa att vara hemma sjuka.”
Lärare i grundskolan årskurs 1-3 

”För hög personalfrånvaro som är svår att få ihop och samtidigt ska man undervisa, planera och bedöma sitt eget samt gå 2 kurser på arbetstid som arbetsgivaren bestämt.”
Lärare i grundskolan årskurs 4-6 

”Stress, hög arbetsbelastning, oro för min egen hälsa, sömnlöshet, utmattning, utbrändhet mm.”
Lärare i gymnasieskolan 

”Att få personal till klasserna och fritids. Det skapar stress att inte veta från en dag till nästa hur många kollegor som är borta och hur du ska lösa dagen. Svårt att få ut raster och planeringstid när man måste täcka upp för kollegor. Svårt att få till någon vettig undervisning när så många elever är hemma.”
Lärare i grundskolan årskurs 1-3 

”Arbetsbelastning är skyhög när man ska täcka upp för kollegor som är sjuka samt skicka hem saker till de elever som är frånvarande. Det förväntas att elevernas resultat ska vara höga trots senaste årets belastning. Det finns ingen tid för återhämtning.”
Lärare i grundskolan årskurs 4-6