Så stor är risken för lärare att få covid-19

Folkhälsomyndighetens nya sammanställning visar hur stor – eller snarare hur liten – risken är för lärare att covid-19-smittas. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Det råder stora skillnader i hur stor risk olika yrkesgrupper löper att drabbas av covid-19 som kräver sjukhusvård. Störst är risken för taxichaufförer och städare. Minst är den för lärare.
Det visar Folkhälsomyndighetens nya sammanställning.

Läraren.se har tidigare skrivit om att lärare, förskollärare och lärare i fritidshem löper liten risk att bli så sjuk av covid-19 att de behöver sjukhusvård, vilket statsepidemiolog Anders Tegnell berättat om i två exklusiva intervjuer.

– Vi har tittat på alla fall hittills, och vi har ganska många i Sverige, och vi har jämfört med olika yrkesgrupper. Och vi kom fram till att en yrkesgrupp som har väldigt lite smitta i förhållande till hur stor yrkesgruppen är, och jämfört med andra som rör sig i samhället i samma åldersgrupp, så är lärarna en grupp som blir så sjuka att de kommer till sjukvården klart mindre än andra grupper, säger Anders Tegnell till Läraren.se

Taxichaufförer 15 gånger högre risk

Nu visar Folkhälsomyndighetens genomgång av sjukhusvårdade patienter att taxichaufförer löper nära 15 gånger så hög risk som lärare att drabbas av allvarlig covid-19.

Inom lärargruppen är risken något högre för elevassistenter och grundskollärare. Här räknar myndigheten med att den relativa risken är 1,1, medan den för gymnasie- och förskollärare har ett riskindex på 0,7.

Siffrorna är framtagna genom en jämförelse med hur många fall som vårdats för covid-19 och hur många som finns totalt i yrkesgruppen.

Detta har skett genom att Folkhälsomyndigheten har samkört uppgifter från myndighetens databas över anmälningspliktiga sjukdomar med Statistiska centralbyråns (SCB) uppgifter om yrkesgrupper. Perioden som genomgången omfattar är 13 mars till 27 maj.

Lärargruppen som löper störst risk

Källa: Folkhälsomyndigheten