Lärare ska PCR-testas – men Ola fick vända

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

PCR-testerna räcker inte till under smittkaoset –  men lärare är en av de prioriterade grupperna som ska få tillgång. Så var det inte för mellanstadieläraren Ola Hammarström.

LÄSTIPS: Nu prioriteras lärare för covid-test

När Ola Hammarström kände av covid-symptomen åkte han till vårdcentralen, som ligger i region Västra Götaland.

– Men jag blev utvisad, eftersom jag är lärare. Då tillhör inte jag en prioriterad grupp, säger han.

Detta trots att Folkhälsomyndigheten i sina nya rekommendationer fyra dagar tidigare gjort tydligt att alla som inte kan jobba hemifrån ska ha möjlighet att testa sig.

En grupp dit lärare räknas, vilket också bekräftas av Västra Götalandsregionen. Lärare ska testa sig vid symptom, även om de inte får samma snabbspår som omsorgs- och sjukvårdspersonalen.

Det var helt enkelt vårdcentralen som inte hängt med i den senaste turen när det gäller skolan.

Så fick Ola hjälp

För Ola Hammarström hjälpte det med att vända sig till en annan vårdcentral, där han fick sina misstankar bekräftade.

Nu har det gått en vecka, och ett negativt test sedan dess och Ola Hammarström kan återvända till arbetet.

– Det är klart att vården ska ha förtur. Men vi lärare har fått dra ett ganska tungt lass och det finns många exempel på ett idiotiskt tänkande. Vi vuxna får inte tränga ihop oss, vi måste ha tio kvadratmeter per person i personalrummet. Men i klassrummet finns inga begränsningar. Där knökar man in trettio elever, säger Ola Hammarström.

PCR – Så funkar det i din region

Lärare tillhör de grupper som ska pcr-testas. Men hur fungerar det där du bor?

Västra Götalandsregionen:
Lärare bokar tid på vårdcentral, eller besöker en drop-in. Man behöver inte bevisa att man är lärare utan svarar bara på frågan om man måste gå till jobbet. Väntetiden på provsvar är tre-fyra dagar.
Stockholm: Svar saknas.
Dalarna: Lärare och alla andra som inte kan arbeta hemifrån som blir sjuka uppmanas att provta sig.
Skåne: Svar saknas.
Uppsala: De flesta lärare ingår i gruppen som behöver vara fysiskt på plats på arbetet och rekommenderas alltså även i fortsättningen att testa sig. I nuläget räcker testkapaciteten till för att vi ska kunna provta dem som behöver. Någon kontroll av ifall man tillhör de prioriterade grupperna genomförs i nuläget inte, det bedöms inte som nödvändigt eftersom det ändå finns testning att tillgå.
Östergötland: Lärare är prioriterade. Regionen saknar möjlighet att kontrollera
Jämtland Härjedalen: Samverkar med kommunerna som delar ut tester till de som behöver.
Gävleborg: Lärare behöver inte visa yrkestillhörighet.
Region Halland: Lärare som behöver vara på plats, vilket de flesta behöver vara, ingår i denna prioriterade grupp. I Halland finns Självprovtagning covid-19 på 50 olika platser utanför vårdcentraler och sjukhus där självtest covid-19 (PCR) hämtas och lämnas i en svart låda. Självprovtagningen är för de prioriterade grupperna vilket även inkluderar lärare (och elever inom grund- och gymnasieskola).
Kronoberg: Lärare ingår i gruppen ”personer som inte har möjlighet att arbeta hemifrån” och är därför välkomna att testa sig. Vi har i nuläget inga längre väntetider för PCR-provtagning.
Bokningen är tillitsbaserad så man behöver inte bevisa att man inte har möjlighet att arbeta hemifrån.
Blekinge: Provtagningen är tillitsbaserad. Det finns tydlig information vid provlådorna att provtagning endast är till för prioriterade grupper, som bland annat de som måste vara fysiskt på jobbet.
Västernorrland: Vårdcentralerna arbetar lite olika, men i regel efterfrågas ”grupptillhörighet” vid antingen bokning eller utlämning av provtagnings-kit. ”Vi litar dock på muntlig uppgift, man behöver inte visa anställningsbevis eller liknande”.
Västerbotten: Alla som inte kan jobba hemifrån prioriteras. Det är helt och hållet förtroendebaserat, man berättar att man inte kan jobba hemifrån när man hämtar sitt test (eller när ombudet hämtar).
Norrbotten: Man behöver inte styrka att man verkligen är lärare. Men om en sådan situation skulle uppstå så funkar det fint med antingen intyg från arbetsgivare eller löneutdrag.
Värmland: Vi kommer inte att skapa något specialspår för lärare eller andra yrkeskategorier som ingår bland de som behöver vara fysiskt närvarande på sin arbetsplats. Tanken är ju att det enbart är dessa personer som ska testa sig (plus patienter, vårdpersonal och skolbarn) och att provtagningskapaciteten då ska räcka för alla som rekommenderas provtagning.
Testningen kommer precis som tidigare att baseras på förtroende, att bara den som ska provta sig bokar tid för detta. Det framgår när man bokar tid vilka grupper/personer som är aktuella för provtagning, men vi kan inte göra någon ytterligare kontroll.
Västmanland: Svar saknas.
Kalmar: Provtagnings-kit hämtas och lämnas utan förbokning i de lådor som finns utanför sjukhus och hälsocentraler i Kalmar län. Vårt system bygger på tillit. Någon särskild yrkeskontroll sker inte vid uthämtning.
Jönköping: Vårdcentralerna arbetar lite olika, men i regel efterfrågas ”grupptillhörighet” vid antingen bokning eller utlämning av provtagnings-kit. Vi litar dock på muntlig uppgift, man behöver inte visa anställningsbevis eller liknande.”
Sörmland: Kan man vara hemma ska man undvika test. Övriga får boka. Gäller alla. ”Vi har svårt att skapa regler för varje yrkesgrupp förutom de som hör till samhällsviktig verksamhet som sjukvård, äldreomsorg och annan sådan”.
Gotland: Region Gotland följer FHM:s rekommendationer och riktlinjer där bland annat lärare tillhör priogrupp för testning med PCR. ”Vi litar på att det individerna säger stämmer och kräver inget bevis”.
Örebro: Personer som har symtom och som inte kan arbeta hemifrån rekommenderas ta PCR-prov. I denna grupp ingår lärare. Att lärare är inkluderade i den grupp som rekommenderas provtagning har även kommunicerats på möte med skolchefer.
Provtagning i Region Örebro län sker genom att hämta och lämna provtagnings-kit vid lådor som finns på flera ställen in länet. Vid provtagning finns inget kontrollsystem att man tillhör en viss prioriterad grupp.

 

LÄS OCKSÅ:

Nu prioriteras lärare för covid-test