Nu prioriteras lärare för covid-test

Sara Byfors, enhetschef på FHM. Getty Images.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärare och elever tillhör de yrkesgrupper som nu prioriteras för covid-tester.
Samtidigt öppnar Folkhälsomyndigheten (FHM) för distansundervisning i både grund- och gymnasieskola.

LÄSTIPS: Ministerns svar efter hårda vikariekravet

Smittan ökar stadigt och FHM räknar nu med att en stor del av befolkningen kommer att smittas inom de närmaste veckorna.

Det innebär att provtagningen för covid påverkas negativt, och att många stannar hemma antingen för att de inte får testa sig, de väntar på testresultat, eller för att en familjemedlem testat positivt.
Nu införs en ny testprioritering för vissa samhällsgrupper, förutom vård och omsorg ingår bland annat lärare och elever.

– Det är ett välkommet och viktigt besked. Situationen är ohållbar ute på landets förskolor och skolor. Då duger det inte att friska lärare tvingas vänta på testresultat i flera dagar innan de får gå tillbaka till jobbet, säger Lärarförbundets ordförande, Johanna Jaara Åstrand.

Det är respektive region som har ansvar för hur prioriteringen ska gå till rent praktiskt, men Sara Byfors, enhetschef på FHM är tydlig:

– Man ska inte testa sig om man inte tillhör de här grupperna, säger hon.

Så funkar nya karantänen

Samtidigt presenterar FHM nya, kortare karantänsregler för att fler ska kunna arbeta. Familjekarantän slopas för friska personer som är vaccinerade med dos 3, som haft covid de senaste månaderna eller som har en nyckelfunktion i samhället – en liten grupp dit lärare inte räknas.

Sara Byfors säger att det är viktigt att den som går tillbaka efter fem dagar, eller den som skippar familjekarantän själv tar ansvar för att inte sprida smitta. Det vill säga att man mår bra när man återvänder till jobbet.

Carina Svensson, Lärarförbundets ordförande i Karlskrona, ser risker med beslutet.

– Det kanske hjälper något, om fler ordinarie befinner sig på arbetsplatsen. Men det är svårt att säga eftersom man inte vet hur många som befinner sig hemma i karantän. Det skulle inte hjälpa fullt ut och det kan bli negativt om kollegorna blir oroliga för att smittan ska komma in på arbetsplatsen, säger Carina Svensson.

Johanna Jaara Åstrand är inne på samma spår.

– Begränsad karantän riskerar att slå tillbaka ifall det innebär att barnen skickas till förskolor och skolor med smitta utan symptom och därmed smittar lärare, säger hon.

Distansundervisning – ibland

FHM har en negativ attityd till fjärr- och distansundervisning, men påtalar möjligheten under torsdagens presskonferens.

– Det här är ingen förändring vi gör, utan vi vill bara lyfta fram möjligheten som funnits hela tiden. Vid hög frånvaro för lärare och elever har man möjlighet som skolhuvudman besluta att gå över till fjärr- eller distansundervisning, om man bedömer att det är för barnens bästa eller om det inte går att göra på annat sätt, säger Sara Byfors, till Läraren.se.

Något beslut om förebyggande fjärr- eller distansundervisning är inte att vänta.

– Det är inte en relevant åtgärd, utan det handlar om att ge så bra undervisning man kan under de förutsättningar man har, säger Sara Byfors.

Nya covid-regler: Detta gäller

  • Från och med torsdagen ska lärare och elever från och med förskoleklass prioriteras när det gäller covidtester.
  • Det är upp till varje region att lösa om och hur de prioriterade grupperna ska sållas ut.
  • Karantän gäller i fem dagar i stället för sju. Lärare som har tagit sin tredje dos eller som haft covid-19 under de senaste tre månaderna behöver inte sitta i karantän.
  • Förskolebarn med symptom ska stanna hemma tills allmäntillståndet är gott.

Källa: Folkhälsomyndigheten.