Snart kan du få karensersättning igen

Försäkringskassan kommer att gå ut med information om när det går att söka pengarna.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Ersättningar för karensavdrag kommer snart att kunna betalas ut efter att riksdagen idag fattade det formella budgetbeslutet.

LÄS ÄVEN: Coronaersättningar införs igen - men kan sökas först nästa år 

Försäkringskassans presstjänst säger att man ligger i startgroparna men avvaktar regeringens förordning på fredag. De kommer därefter att gå ut med information på sin hemsida om när det går att söka ersättningarna via deras e-tjänst. 

Läget är och har varit extremt ansträngt på skolor, förskolor och fritidshem sedan terminsstart. På många håll i Sverige har skolor fått stänga eller undervisa på distans på grund av sjukdom bland barn och personal eller att man varit tvungen att stanna hemma på grund av karantänkraven.

I början av december gick regeringen ut med sina förslag för att underlätta för de som drabbas. Flera av förslagen var återinförda ersättningar som skulle gälla retroaktivt från 8 december. Men eftersom det formella riksdagsbesluten inte var fattade när regeringen berättade om sitt förslag gick det inte att söka och få ersättningarna från Försäkringskassan. Det orsakade stor förvirring och viss irritation bland anställda inom skolor och förskolor.

De ersättningar som nu återinförs retroaktivt från den 8 december är:

• ersättning för karensdag med 810 kr
• ersättning till personer som tillhör definierade riskgrupper med 810 per dag i de fall de inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller som måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19.

Eventuellt höjs även ersättningen till 1027 kronor per dag från 1 januari 2022, precis som sjukpenningen, men Försäkringskassan kan inte svara på det innan de tagit del av regeringens förordning.

Ökade kostnader för smittbärarpenning

Den ökade smittspridningen gör att regeringen förväntar sig att kostnaderna för smittbärarpenning kommer att öka vilket gör att man ökar anslaget med 100 miljoner i tilläggsbudgeten.
Regeringen ändrar och förenklar också kraven när det gäller smittbärarpenning för den som blivit avstängd från arbetet av en läkare för att den som kan vara smittad av covid-19 eller bor tillsammans med någon som testat positivt.
Regeringen slopar också kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning från den 27 december till 31 mars 2022.

Arbetsgivare kommer att få ersättning för sjuklönekostnader utöver det normala. Regeringen ökar anslaget med cirka 7 miljarder kronor för att ersätta arbetsgivarna för de ökade sjuklönekostnaderna.