Då kan du få coronaersättning igen

Coronaersättningarna kommer att kunna sökas retroaktivt först nästa år men slopat läkarintyg vid smittbärarpenning gäller från den 27 december i år. Det säger Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan. Foto: Försäkringskassan och Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Regeringen har gått ut med att coronaersättning för karens och till riskgrupper ska återinföras från 8 december i år. Men pengarna går att söka först nästa år. Det har skapat förvirring och irritation bland olika lärargrupper som försökt söka ersättningarna.

Det pågår just nu diskussioner i sociala medier bland lärare kring regeringens besked att de vill återinföra och förlänga en rad coronaersättningar till och med den 31 mars 2022.

Det som skapat förvirringen bland lärarna är att regeringens förslag ska gälla från 8 december men ersättningen går inte att söka förrän beslutet är fattat av riksdagen, så ansökan måste ske retroaktivt. Beslutet väntas först i slutet av januari, enligt de besked Försäkringskassan har fått. Därefter kommer ersättningen att kunna sökas retroaktivt.

De ersättningar som regeringen vill återinföra från den 8 december är:

• ersättning för karensdag med 810 kr per dag.
• ersättning till personer som tillhör definierade riskgrupper med 810 kr per dag som inte har möjlighet att arbeta hemifrån eller som måste avstå från arbete för att undvika att smittas av covid-19.

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan.<br />Foto: Försäkringskassan

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan säger att ersättningen per dag kan komma att höjas till 1027 kr per dag från den 1 januari 2022, men det beslutet fattas i så fall i januari av regeringen.

– Då höjs även sjukpenningen per dag som i dagsläget är 810 kronor som högst. Det naturliga är därför att även detta belopp höjs men det vet vi inte. Det är en fråga för regeringen att besluta om, säger hon.

Läkarintyget slopas 

Regeringen vill också ändra och förenkla kraven när det gäller smittbärarpenningen för den som blivit avstängd från arbetet av en läkare för att hen kan vara smittat av covid-19 eller bor tillsammans med någon som har testat positivt. Redan nu gäller att man inte behöver söka karens för smittbärarpenning från första dagen.

Hur ansöker man retroaktivt ifall man vill ha ersättning från 8 december?

– Eftersom det inte finns något beslut fattat ännu om exempelvis karensdagen så gäller fortfarande nuvarande regler, men regeringens åtgärder kommer att ingå i en ändringsbudget som regeringen fattar beslut om troligtvis i slutet av januari. Och när beslutet är fattat kommer vi att informera på vår hemsida, under Coronasidan, och tala om hur man kan söka ersättningen retroaktivt, säger Cecilia Udin.

Förväntas regeringen slopa kravet på läkarintyg vid ansökan om smittbärarpenning? När börjar det i så fall att gälla?

– Ja, beslutet är fattat och börjar gälla från den 27 december i år till 31 mars nästa år. Men även om man inte behöver läkarintyg så behöver man fortfarande fortfarande ha blivit avstängd av en läkare och fått förhållningsreglerna att stanna hemma. Det kan exempelvis ha skett via 1177, säger hon.

Ska en person som söker smittbärarpenning lämna in provsvar eller intyg på att man varit på provtagning när man ansöker?

– Ja, det behövs provsvar eller ett intyg från provtagningen man varit på, säger Cecilia Udin.

Regeringen föreslår också att ett par ersättningar som i dag gäller ska förlängas till den 31 mars 2022. 

Det gäller:

• vab vid skolstängning då en vårdnadshavare får ersättning om föräldern måste avstå från att förvärvsarbeta för att ta hand om sitt barn om en förskola eller skola stängs på grund av covidrelaterade orsaker.

• ersättning till föräldrar till barn som varit allvarligt sjuka om barnen behöver skyddas från smitta.

Arbetsgivare ska också få ersättning för sjuklönekostnader utöver det normala.

LÄS ÄVEN

Skolor stänger efter ökad smittspridning

Wiman: Skolan tycks vara en Twilight zone

Förslaget: Så blir lärarnas nya fackförbund