Låga löner och få behöriga lärare

Förändringsarbete pågår i Tierps skolor. Redan nästa år tror Eva-Lotta Järvi och Per Angemo att det kommer att synas i rankningen. Foto: Anders G Warne
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Brist på behöriga lärare, hög sjukfrånvaro, dyra lokaler och låga löner. Det är orsaker till att Tierps kommun hamnat på en bottenplacering i Lärarförbundets rankning ”Bästa skolkommun 2020”.

Mitt i centrala Tierp, ligger Aspenskolan, en av tätortens två F-9 skolor. I den tegelröda 60-talsskolan arbetar läraren Eva-Lotta Järvi som är huvudskyddsombud och ledamot i lokalavdelningen i Tierps Lärarförbund. Skolchefen Per Angemo finns också på plats för att ge sin syn på varför Tierp ligger sist i rankningen ”Bästa skolkommun”.

Eva-Lotta Järvi tycker att det känns tufft att år efter år hamna bland de sämsta kommunerna i rankningen. Hon vet att alla kollegor sliter hårt för att göra ett så bra jobb de kan utifrån de begränsade förutsättningar de har.

– De är fantastiska, säger hon.

Vi har låga löner och för få behöriga lärare.

Kommunen har inte gjort några stora besparingar på skolan under senare år, men man har inte heller haft råd att göra några stora satsningar, konstaterar Per Angemo. Kommunen kämpar med dyra lokaler och höga kostnader för mat och skolskjutsar vilket leder till att det finns mindre över till verksamhet och löner.

Politiskt har de små skolorna i kommunen varit en stridsfråga. De fyra borgerliga partierna och MP:s vallöfte 2018 var att bevara de små skolorna för att inte utarma de mindre orterna. Socialdemokraterna förlorade valet.

– Höga lokalkostnader ger mindre pengar till undervisningsdelen. Jag skulle vilja säga att vi i dag har en lärar­gleshet snarare än lärartäthet, säger Eva-Lotta Järvi.

5 orsaker till att Tierp är sämst

  1. Bristande kontinuitet med täta skiften av skolchefer.
  2. Höga kostnader för lokaler, skolskjutsar och skolmat ger mindre pengar till undervisning.
  3. Låg lärarbehörighet och svårt att rekrytera lärare.
  4. Låga löner.
  5. Höga sjuktal främst inom förskolan på grund av brister i arbetsmiljön.

De små skolorna är inte enda orsaken till höga lokalkostnader. Tillfälliga paviljonger inom förskolan och på vissa håll för stora barngrupper, har under många år inneburit både dålig arbetsmiljö och höga kostnader vilket lett till höga sjuktal bland personalen.

De ständiga skiftena av skolchefer har inte heller varit gynnsamt, konstaterar Eva-Lotta Järvi. Per Angemo är den femte skolchefen under hennes fem år på Aspenskolan. Vid skiftena har påbörjade förändringar ofta avstannat eller ebbat ut. Samarbetet mellan arbetsgivare och fack har historiskt inte varit det bästa men nu tycker Eva-Lotta att det fungerar bra.

– Vi behöver få en kontinuitet så vi kan känna oss trygga med att utvecklingen går framåt. Så Per ska vi behålla i minst 20 år, säger hon lite skämtsamt, och spänner ögonen i Per Angemo.

Behörigheten bland personalen är låg, i grundskolan är andelen behöriga lärare bara drygt 60 procent (70 procent i rikssnitt) och på förskolan 42 procent enligt de senaste siffrorna. Kommunen är beroende av att locka till sig personal utifrån men konkurrensen är stor från närliggande Gävle och Uppsala.

– De kan erbjuda högre löner än vi och även om det är lätt att pendla hit så innebär det också att det är lätt att pendla härifrån, säger Per Angemo.

Både han och Eva-Lotta Järvi tror att Tierps placering i ”Bästa skolkommun” vänder redan nästa år. Förändringsarbetena inom skolan har varit igång sedan årsskiftet 2018-2019. Rektorer arbetar tillsammans med sin personal med det systematiska kvalitetsarbetet. De har också fått mindre skolområden för att kunna utöva ett mer nära pedagogiskt ledarskap med bland annat fler besök i klassrummen.

Bästa skolkommun 2020

Läs mer om Lärarförbundets rankning av de bästa skolkommunerna här

– Den förändringen har betytt mycket för våra medlemmar, säger Eva-Lotta Järvi.

Rektorer har gått universitetskurser för att stärka sitt ledarskap. Förstelärare, lärare och lektorer har och ska gå olika kurser för att arbeta med pedagogiska observationer på lektioner, språkutvecklande och få stöd att arbeta mer utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

För att få bukt med de låga kunskapsresultaten deltar två skolor i Skolverkets ”Samverkan för bästa skola” sedan 2018. Där har man arbetat med två vuxna i varje klassrum och utifrån ett formativt och språkutvecklande arbetssätt. Det har smittat av sig på andra skolor i kommunen och från fackligt håll har föreslagits att systemet ska införas på fler skolor.

– Även om det känns nattsvart just nu så jobbar vi med att förbättra skolorna och vi är på uppgång, säger Eva-Lotta Järvi.

Fakta om kommunen

Befolkningsmängd: 21 136 personer.
Skolor: Tierp har 18 kommunala förskolor och 11 grundskolor på 10 orter i kommunen varav 4 är åk F-9.
Styrande partier: Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet i minoritetsstyre.
Andel högutbildade: 14,6 procent (riksgenomsnitt 28,2 procent år 2019).
Största arbetsgivare: Atlas Copco Industrial Technique AB och Tierps kommun

LÄS ÄVEN

Här hamnar din kommun i Lärarförbundets rankning – se hela listan län för län!

Övertorneå – därför är vi bäst