Forskaren: Detta får lärarna att stanna i yrket

Doktoranden Jeffrey Casely-Hayford, har forskat på vad som kan få lärare som tvivlar på sitt yrkesval att ändå stanna i yrket.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Arbetshälsa, motivation och stöd från kollegorna. Det är faktorer som kan få lärare att stanna i jobbet, enligt ny forskning från Karolinska institutet.
– Det här är en arbetsgrupp där man kräver mycket men som man inte värnar om, säger doktoranden Jeffrey Casely-Hayford.

LÄS ÄVEN: Larmet: Lärare orkar inte arbeta till pension

Själv har han erfarenhet från skolan genom arbete som både lärar- och elevassistent.

Nu forskar Jeffrey Casely-Hayford, institutet för miljömedicin, på vilka skyddsfaktorer som finns i läraryrket. Närmare bestämt – vad som gör att lärare väljer att stanna.

Lärarbristen är ett faktum och som han själv påpekar är det ett problem som är för stort för att utbilda bort.

– Personligen tycker jag att lärare har ett viktigt samhällsuppdrag, och det som skiljer lärare från andra yrken är det kompensatoriska uppdraget. Det har också blivit ökade krav på transparens inom skolvärlden, vilket medför ytterligare arbetsbelastning, säger han.

Faktorerna som påverkar lärarna

I svar från drygt 5 900 lärare har han hittat statistiska samband mellan att ha god arbetshälsa, motivation och stöd från kollegorna och en vilja att stanna i läraryrket.

Lön är dock inte en kategori, eftersom forskningen inriktar sig på arbetsmiljö.

Siffrorna är inhämtade mellan 2004 och 2011, det vill säga innan eventuella effekter av den nya läroplanen som infördes samtidigt som studiens avslut.

– Styrkan på sambanden kanske har förändrats över tid, men vi ser fortfarande samband mellan arbetsmiljöfaktorer, arbetshälsa och lärares karriärval, säger Jeffrey Casely-Hayford.

Något som också får stöd i tidigare forskning.

Samtidigt bygger studien på självskattningar, vilket generellt har en lägre vetenskaplig status eftersom de är subjektiva och kan påverkas av många olika faktorer.

– Men vi har använt validerade frågeformulär och instrument som har stöd i litteraturen, frågorna har utvecklats och kvalitetssäkrats inom forskningen och har visat sig ha en stark reabilitet och validitet även för andra yrkesgrupper, säger han.

Projektet fortsätter med ytterligare tre studier som förväntas presenteras under det kommande året.

Bland annat tillkommer kommunernas statistik över avhoppen för att komplettera lärarnas mer subjektiva bild.

I en delstudie har Jeffrey Casely-Hayford gjort nedslag i en enskild skola i ett utsatt område där lärarbehörigheten är 89 procent och avhoppen varit få.

De flesta forskare brukar peka på vikten av fortsatta studier. Jeffrey Casely-Hayford tydlig med vad som behövs.

– Den stora frågan är hur vi löser detta. Nu tar vi reda på vilka faktorer som är viktiga för att värna om lärare och behålla dem. Det vi behöver veta mer om är hur vi kan jobba med frågorna, konkretisera dem till olika interventioner, anpassningar och olika sätt att stötta skolorna, säger Jeffrey Casely-Hayford.

Nästa del av studien planeras innan sommaren 2022.

LÄS ÄVEN: 

Rapport: Lärare löper störst risk för sjukskrivning

Lärare stressigaste yrket

Dokument: Den sjuka läraren