Lärarrösterna om jobbet under pandemin

13 lärare berättar hur de upplevt sitt arbete under pandemin.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Lärare tillhör de mest utsatta grupperna när det gäller ohälsa orsakad av jobbet. Och pandemin har inte underlättat situationen. Det här är lärarnas egen bild av arbetet under covid-19.

LÄSTIPS: Lärare i arbetsplatsernas ohälsotopp – ny rapport från Arbetsmiljöverket

Olle Linton, religionslärare på Östra real, ombud för Lärarförbundet, Stockholm:

– Arbetsmiljön har inte påverkats så mycket, däremot arbetsbördan. Det är mycket, mycket mer krävande att ha elever på distans. Handfallenheten uppifrån var påtaglig. Vi förväntades utföra vårt arbete trots en extrem situation och helt utan underlättnad från ledningen.
Jag tror att Folkhälsomyndighetens beslut varit bra för Sverige som helhet, men att vissa yrkesgrupper som vårdpersonal och lärare dragit det tyngsta lasset. Facit får vi nog se om några år.

Björn Lorenzoni, so-lärare årskurs 5, Folkungaskolan Linköping:

– Mycket tid att har gått till covid-relaterade möten om arbetsmiljö och jag har fått ställa in lektioner, flytta planeringstid, stryka utvecklings- och fortbildningstid.Det har varit omöjligt att ta igen allt. Jag har varit tvungen att ihop med närmsta chef prioritera inte bara innehåll utan även kvalitet, vilket så klart känts tokigt. När tiden vi som skyddsombud och fackförbund inte leder till åtgärder som ger önskad effekt, då kan frågan uppstå om det är värt det. 

Elisa Eriksson, högstadielärare, Ärentunaskolan:

– Det har varit högre arbetsbelastning än ett vanligt år. Mycket på grund av högre frånvaro bland både lärare och elever. Jag önskar att huvudmannen tänkt mer på arbetsbelastningen och tagit bort fler arbetsuppgifter som inte kan räknas som kärnuppdrag. Vi har fortfarande haft nästan alla möten som vanligt (fast digitalt) och gjort enkäter och andra utvärderingar på uppdrag av huvudmannen. Jag tycker inte riktigt att de lyssnade på uppmaningarna om att skala bort allt som inte var nödvändigt.

Theres Olsson, lärare åk 1-3, Matfors skola, Sundsvall:

– Arbetsmiljön har påverkats mycket. Vi har tagit tid från undervisningen för att hjälpa eleverna att hålla avstånd och tvätta händerna. Arbetsbelastningen har också varit högre på grund av dubbla planeringar, en för elever som varit i skolan och en för de elever som varit hemma. Jag har också varit tvungen att sätta mig in i de olika digitala verktygen. Personalfrånvaron har också inneburit en arbetsbelastning, då det många gånger saknats vikarie. Jag blev till sist sjuk i covid och efter det känner jag en större osäkerhet. Det är omöjligt att hålla de avstånd som behövs. Jag tycker huvudmannen kunnat ordnat bättre.

Daniel Midgren, högstadielärare matte och no, Gottorpskolan, Malmö:

– Det har varit lugnare när jag jobbat hemma, dock har det varit svårare att ge meningsfulla uppgifter vilket jag upplever har tagit extra tid, dessutom har det tagit extra tid för rättning.
Arbetsmiljön under perioden som eleverna var hemma upplever jag som isolerande och arbetet har blivit tråkigare utan direktrespons från elever och kollegor.

Heidi Bischof, yrkeslärare, Ekeby yrkesgymnasium, Uppsala:

– Det har inte varit någon större skillnad i arbetsbelastningen, men skönt att ha teamsmöten i vissa situationer. Eftersom jag jobbar på gymnasiet har jag givetvis varit orolig för smitta. Vi lärare borde ha prioriterats för tidigare vaccination.

Jeanette Ekberg, förskollärare på Rönnens förskola, ombud för Lärarförbundet, Piteå:

Jeanette Ekberg, förskollärare Rönnens förskola, Piteå. Foto: Lärarförbundet Piteå

– Förändringarna i vår arbetsmiljö har varit stora under Covidpandemin. Vi har serverat alla barnen vid måltiderna, städat och tvättat extra mycket. Vi har varit mycket ute, begränsat antalet personer i hall, personalrum och arbetsrum. Vi har försökt hålla avstånd, tvätta händerna och följa vår riskbedömning och handlingsplan. Vi har arbetat på plats med barnen men har haft våra Arbetsplatsträffar digitalt hemifrån. Min chef har tagit sitt ansvar för att göra arbetsmiljön så säker som möjligt. Däremot har vi fått försvara att vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer gentemot föräldrar. Det blev tokigt när FHM tillät barn att komma till förskolan med lättare förkylningssymptom. Det ledde till att vi fick stå och ta diskussioner i hallen med irriterade föräldrar som hävdade att deras barn var friska trots att de inte orkade vara i verksamheten.

Krister Lindström, gymnasielärare på Strömbackaskolan, ombud för Lärarförbundet, Piteå:

Krister Lindström, gymnasielärare Strömbackaskolan, Piteå:

– Även när vi haft elever på distans har vi lärare suttit på skolan och kopplat upp oss via Teams till klasserna. Vi har ifrågasatt varför vi inte fått arbeta hemifrån men inte fått något bra argument. Arbetsmiljön har påverkats mest när eleverna varit på plats i skolan. Då har arbetsbelastningen och stressen ökat. Elever, som varit förkylda, har då fått vara med på de fysiska lektionerna via Teams. En del lärare har inte varit så oroade över smittorisken medan andra varit livrädda att möta eleverna i korridorer och klassrum. Många lärare har upplevt upplevt det närmast omöjligt att bedriva undervisning enligt FHMs råd i redan fulla klassrum. Huvudmannen har samverkat, informerat och gjort riskanalyser och lyssnat när det gäller önskemål och tips på förbättringar som exempelvis skyddsutrustning. På förvaltnings- och kommunnivå har man däremot varit rädda att fatta egna beslut och hänvisat till regionens smittskydd och FHM. Det har lett till fördröjningar av saker som vi fackliga föreslagit. FHM borde ha varit mer beslutsamma och tydliga när det gäller skolan.

Sophia Jansson, förskollärare Gläntans förskola, Karlstad:

Sophia Jansson, förskollärare Gläntans förskola, Karlstad. Foto: Privat

– Av 12 pedagoger på vår förskola har 6 haft covid-19 och vi misstänker att de flesta har smittats på arbetsplatsen. Jag har jobbat på plats hela tiden. Det dröjde länge innan huvudmannen såg till att vi fick visir och munskydd i personalen. Det tog också tid innan vi hade anpassat rutinerna vid hämtning och lämning och flyttat ut delar av undervisningen. Under vissa perioder har vi haft färre barn på förskolan och kunnat fokusera mer på undervisningen, andra perioder har det varit mer fokus på omsorg för att få ihop logistiken.
Kringuppgifter har tagit tid och fokus från undervisningen som diskussioner med vårdnadshavare ifall deras barn är friska nog att vara på förskolan. Under en period var vi utomhus hela dagen och åt ute vilket resulterade i att vår och barnens mat ibland blev kall.
Jag har känt en stress över att själv bli sjuk och att det ska drabba en kollega som måste stanna hemma. Jag har personligen inte varit så rädd för att bli smittad utan tänkt att jag behöver vara på plats så länge jag är frisk. Men vi har självklart hållit noga koll på symptom. 

Mia Gisslén, förskollärare Förskolan Linjalen, ombud för Lärarförbundet, Umeå:

Mia Gisslén, förskollärare Förskolan Linjalen, Umeå: Foto: Privat

– Det har varit en slitsam period, det går inte att sopa under mattan. Jag har jobbat på plats på förskolan men APT och andra möten har vi haft hemifrån. Jag har också flera fackliga uppdrag som jag skött hemifrån. Ett av de stora arbetsmiljöproblemen har varit brist på bra vinterkläder när huvudmannen i princip beordrat oss att vara utomhus. Det har också varit brist på digitala verktyg, såsom datorer, vid digitala möten. Vi kan inte hålla avstånd och oavsett om jag blivit smittade med vanlig förkylning eller covid så måste jag stanna hemma vilket innebär att personalstyrkan minskar och kollegorna blir då eventuellt utan vikarie. Och vad gör jag om jag blir stående själv någon morgon med alla barnen för att kollegorna är sjuka? Sådant har oroat mig mer än att smittas av covid. Men det är bra att huvudmännen givit rektorerna grönt ljus att öka grundbemanningen i personalen. Jag känner stort förtroende för FHM men hade önskat mer klarhet från dem till vårdnadshavare så vi hade sluppit diskussionerna och ta missnöjet som vårdnadshavare uttrycker kring restriktionerna och hanteringen kring dessa.

Anders Edlund, lärare i fritidshem Sörfors skola, skyddsombud, Umeå:

Anders Edlund, lärare i fritidshem Sörfors skola Umeå. Foto: Privat

– Min arbetsmiljö har påverkats rätt mycket. Att som pedagog hålla avstånd till elever som behöver hjälp eller extra stöd har inte gått. Det går inte att trösta en 6-åring som slagit sig på 2 meters håll. Vi har haft få möjligheter att följa de restriktioner som finns för att lösa vårt uppdrag från huvudmannen. Vi har trånga lokaler, är en underbemannad lärarkår med stora barngrupper. Då är det svårt att genomföra rekommendationerna i praktiken även om de är bra. Vi har varit i separata bubblor inomhus och har bedrivit utefritids under cirka ett år. Utefritids har lett till att många saker inte gått att genomföra vilket varit lite stressande för några av oss på fritids. Det har också varit mycket förklarande och förtydligande till vårdnadshavare kring restriktioner. Som skyddsombud har jag arbetat mycket med risk och konsekvensanalyser för personal, elever och riskgrupper. Många anställda har varit upprörda över att vi inte har munskydd då vi jobbar. Personligen tycker jag att det är bättre att försöka hålla avstånd och tvätta händerna eftersom det är så många som inte vet hur man använder munskydden. De riskerar att inge en falsk trygghet.

Hugo Thörn, lärare på mellanstadiet Östtegs skola, Umeå:

– Vi har uppmanats att göra så mycket vi kan hemifrån men jag har arbetat mest på plats förutom digitala möten på kvällstid och digitala utvecklingsmöten. Det är svårt att undvika kontakt med andra när man arbetar på en f-6 skola men vi har varit färre samtidigt i personalrummet. På det stora hela är jag nöjd med huvudmannens insatser. Jag känner förtroende för FHM och deras rekommendationer till skolan.

Karin Gunnarsson, sva-lärare, Sundsvalls gymnasium, Västermalms skola:

– Jag har haft mer tid på morgnarna, och jag har kunnat läsa och ge respons på elevtexter och formulera omdömen om muntliga redovisningar utan att bli avbruten. Jag har saknat spontana möten med mina kollegor. Smittorisken har skapat stor oro. Det har varit i stort sett omöjligt att följa rekommendationerna. Huvudmannens insatser har inte alltid ingett förtroende.

LÄS ÄVEN

Tegnells tröst till utsatta lärare

Längre semester med nytt avtal

Utländska elever fick kraftigt höjda resultat under pandemin