Skolverket utreder: Kvarts miljard i statsbidrag på vift

Beställningar av läromedel motsvarar inte de utbetalade statsbidragen, enligt Läromedelsföretagens inventering.

Drygt en kvarts miljard kronor av utbetalt statsbidrag till läromedel är på vift.
Skolverket har inlett en utredning.
– Om pengarna inte använts på rätt sätt blir huvudmännen återbetalningsskyldiga, säger Peter Eide-Jensen, enhetschef på Skolverket.

Under förra året betalade Skolverket ut 533 miljoner kronor i statsbidrag för inköp av läromedel till kommunala och privata huvudmän.

Beställningar av läromedel skulle göras före årsskiftet.

När Läromedelsföretagen, som står för 90 procent av all läromedelsförsäljning i Sverige, summerade året upptäckte de att beställningarna inte motsvarade de utbetalade bidragen.

Stefan Persson, Läromedelsföretagens ordförande.

Enligt dem saknas beställningar på 260 miljoner kronor, alltså hälften av de utbetalade statsbidragen.

Har inlett utredning

Skolverket har tagit uppgifterna på allvar och har nu inlett en utredning för att hitta pengarna.

– Det stämmer att vi har fått uppgifter från Läromedelsföretagen om deras försäljning av läromedel som gör att vi tittar på frågan.

Under fredagen träffade Skolverket Läromedelsföretagens vice ordförande, Åsa Steholt Vernerson.

– Efter mötet kommer vi behöva lite tid på oss att internt gå igenom det som framkommer där innan vi vet om eller hur vi går vidare. Mer än så kan jag alltså tyvärr inte säga just nu, säger Peter Eide-Jensen, enhetschef på Skolverkets statsbidragsenhet 3.

Behöver huvudmännen betala tillbaka pengarna om de inte använts till läromedel?

– Huvudmän begär ut pengar för sina inköp. Om det skulle visa sig, till exempel, efter en fördjupad kontroll, att de lämnat felaktiga uppgifter när de begärde ut pengar kan vi kräva tillbaka pengar.

Kan vara flera orsaker

Orsaken till skillnaden mellan utbetalda statsbidrag och lagda läromedelsbeställningar kan vara flera, till exempel:

  • Okunskap om att beställningarna var tvungna att göras före årsskiftet.
  • Logistiska svårigheter där kedjan från lärare, rektorer och ansvarig hos huvudmannen brustit och beställningar fallit mellan stolarna.
  • Bedrägeri.

– Vi bedömer att intresset från Skolverket är stort och att de tar frågan på allvar. I nästa steg kommer Skolverket att gå igenom vårt material och därefter besluta om eventuella åtgärder så att inte samma avvikelse uppträder igen.

– De ser också problemet med att det saknas nationell statistik över tillgången på läromedel och delar vår uppfattning om att även denna fråga bör adresseras, säger Läromedelsföretagens ordförande Stefan Persson.

LÄS MER:

Missen: 40 miljoner i bidrag till skolorna brann inne

Var femte skola missar bidrag för läroböcker

Lista: Så mycket satsar din kommun på läromedel

Nya domen: Lärarna har inte råd med läromedel

Tvingar bildlärarna att bryta mot skollagen

Kravet: Lärarna ska välja för att säkra kvaliteten

Facket: ”Valen får inte styras av om det finns pengar”