Ulla-Britta Bruun-stipendiet – paus och nysatsning!

2020 års UBB-stipendiat Nina Mononen Lind skapade konst med barnen på förskolan Kantarellen i Åkersberga. Foto: Johan Strindberg
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Alltför många ansökningar uppfyller inte kriterierna. Därför blir det tyvärr inget UBB-stipendium för 2022. Men ingen skugga över er som sökt – juryn har insett att utlysningstexten behöver förtydligas.

För att kunna ansöka om Ulla-Britta Bruun-stipendiet om upp till 30 000 kronor krävs att sökanden är förskollärare och tydligt kan presentera syftet med projektet. Detta ska inte bara vara starkt och spännande i sig, och utfört inom ramen för verksamheten på förskolan, utan också kunna bli en bok så att idéerna kan spridas vidare.

Ulla-Britta Bruuns minnesfond

Fonden inrättades för att hedra Ulla-Britta Bruun (1924–1985), som bland annat var landets första pedagogkonsult. Ulla-Britta Bruun var redaktör för Förskolan i början av 1960-talet, och fram till sin bortgång var hon recensionsredaktör för tidningen. Hon efterlämnade böcker, föreläsningsmanus och anteckningar som för sin tid var banbrytande. Tidningen Förskolan och Lärarförbundet är ansvariga för administrationen av fonden.

De senaste åren har juryn allt oftare mottagit ansökningar från andra än verksamma förskollärare, om projekt som inte varit relevanta för stipendiet.
– Eftersom vi är måna om att komma tillbaka till ursprungsidén kring stipendiet vill vi stämma i bäcken och tydligare kommunicera kriterierna, säger Kjell Häglund, som i egenskap av redaktionschef på tidningen Förskolan också är UBB-juryns ordförande. 

– Informationen har alltid funnits på Ulla-Britta Bruuns minnesfonds hemsida, som vi alltid länkat till, men nu behöver vi uppdatera och tydliggöra detaljerna i både tidningen och sociala medier för att kunna gå ut brett och uppmana förskollärare att söka.

Så nu blir det en nysatsning inför 2023, med tydligare kommunicerade kriterier och en större insats för att få in fler ansökningar.
– Vi brukar gå ut så här års med all information, men nu måste vi göra ett grundligare omtag. Vi kommer att kommunicera mer fortlöpande framöver och inbjuda till kontakter inför och under ansökningsprocessen för de sökande som behöver svar på frågor eller annan hjälp. Men framför allt – ansöknings­perioden för 2023 börjar redan nu! avslutar Kjell Häglund.

Bara att börja fundera och fila på ansökningarna! Den 1 februari måste vi ha dem registrerade.

Så ansöker du om stipendiet

En ansökan om medel ur minnesfonden ska kunna resultera i en bok som presenterar ett projekt som utvecklats och genomförts inom förskolans verksamhet. Du ansöker direkt i ett formulär på ullabrittabruun.se före 1 februari.

Ansökan behöver innehålla:

  • Namn, titel och kontaktinfo för de sökande, adress och telefonnummer till förskola, projekttitel.
  • Information om att den sökande är legitimerad förskollärare.
  • Beskrivning av bakgrunden till projektet, hur arbetet växte fram och vilket syftet var.
  • Beskrivning av hur arbetet har genomförts i förskolan.
  • Beskrivning av hur man arbetat vidare – exempelvis om arbetet spridits inom stadsdelar eller kommuner.
  • Kortare beskrivning av hur ett bokupplägg skulle kunna se ut (den slutliga boken blir ett samarbete mellan stipendiaten och bokförlaget Lärarförlaget).

LÄS ÄVEN

Förskolläraren som hjälte i kriminalromaner!

Förskollärare frågar: ”Måste jag berätta allt på jobbintervjun?”

Framgång med rörligt förskolestöd

Lyssna på Förskolan här!