Kan jag skicka hem barn vid vikariebrist?

Sandy undrar om man kan ringa föräldrarna och be dem att hämta sina barn vid vikariebrist. Foto: Adobe stock

Per Edberg, förskollärare Umeå kommun och huvudskyddsombud Sveriges Lärare Umeå, svarar på en fråga angående vikariebrist.

FRÅGA: Om det inte finns vikarier att tillgå, kan jag ringa föräldrarna och be dem att hämta sina barn då? Eller vad gäller egentligen?

/Sandy

SVAR: Det är inte ovanligt att det är svårt att få tag på vikarier och det ökar arbetsbelastningen rejält.

Att stänga en arbetsplats för att det inte finns personal är en ovanlig åtgärd som rektor eller annan representant för huvudmannen oftast måste fatta beslut om. Även skyddsombud kan göra ett skyddsstopp om arbetsmiljöproblemen är stora. 

Under pandemin har det hänt flera gånger att huvudmän har bett föräldrar hämta hem barnen på grund av personalbrist, men det är efter att man försökt omfördela personal mellan olika verksamheter.

Om det är omedelbar fara för barns trygghet och säkerhet måste man självklart vidta åtgärder. Därför är det viktigt att det finns rutiner och en plan för hur man ska agera i sådana situationer. Ta reda på hur er plan och era rutiner ser ut. Om det inte finns en plan så måste en sådan tas fram.

Det kan innebära arbetsrättsliga konsekvenser om du som personal ringer föräldrar och ber att de hämtar sina barn utan att rektor känner till det, så jag vill inte rekommendera det. Men är det omedelbar fara för barnens säkerhet måste du agera, så om du inte får tag på chef eller kollegor som kan rycka in så skulle jag ändå göra det för barnens bästa.

/Per Edberg, förskollärare Umeå kommun och huvudskyddsombud Sveriges Lärare Umeå