Så dämpar vi ljudet – förskollärarnas tips

Att vistas mycket utomhus är ett återkommande tips för att sänka ljudvolymen. Foto: Adobe stock.

Vi bad förskollärare, bland annat i Facebookgruppen Förskolan, om deras bästa tips på ljuddämpande åtgärder:

”Vi har introducerat gula, gröna och röda rösten och har bildstöd. Detta för att kunna visa upp en grön cirkel i stället för att tjata. Vi kopplar färgerna till trafikljusen. Barnen har även pärlat gröna armband för att påminna sig själva i leken.”

”Tidig utelek där alla får springa av sig ger, förutom god aptit, en lugnare inomhusmiljö.”

”Sätt upp ett så kallat 'ljudöra'som ändrar färg beroende på ljudnivå.”

”Mindre barngrupper ger lugnare lek.”

”Stolar som skrapar kan förses med tennisbollar som ljuddämpning.”

”Vistas mycket utomhus.”

”Vi har akustikplattor i taket, tavlor på väggarna, trasmattor på golven och gardiner i fönstren. Det stillar ljudvågorna.”

”Medvetet materialtänk, mjuka klossar och så vidare.”

”Undvik att skrika och ropa efter varandra på avdelningen oavsett
om det är barn eller vuxna. Gå fram till den du ska prata med.”

”Var ute minst en gång om dagen (oavsett väder) och gärna i samband med att man delar upp sig så att det blir färre barn inomhus och utomhus – vilket också ger mer utrymme åt barnen. ”

”Vi har lugn musik och dämpad belysning vid till exempel måltider vilket ger en lugnare och tystare miljö.”

”Ljuddämpande bordsskivor.”

”Sätt limduttar på insidan av skåpsluckor och lådor, filttyg i leksaksbackarna, möbeltassar/bollar på stolsbenen, möbeltassar under leksakslådorna, filttyg och vaxduk ovanpå borden.”

”Använd plasttallrikar och plastglas.”

”Mycket som låter inne går att göra ute, som dans och musik. Höjs ljudnivån kan man sätta på sig skor och jacka och springa ett par varv på gården, eller ha Rörelselek/Miniröris.”

Lyssna på Förskolan här!