Så vill Sveriges Lärare stoppa föräldrarnas orimliga krav på förskolan

Skriv om skollagen och minska kundorienteringen i förskolan – det kräver Sveriges Lärares för att komma tillrätta med orimliga föräldrakrav, enligt Åsa Fahlén, förbundets ordförande.

Sveriges Lärares ordförande Åsa Fahlén är inte förvånad över undersökningens resultat, men har svårt att förstå att för­skolans problem inte tas på större allvar.
– Nu kräver vi åtgärder, säger hon.

 

LÄS MER: Förskollärarna larmar: Föräldrar ställer orimliga krav 

Först och främst vill Sveriges Lärare att skollag och läroplaner skrivs om för att klargöra hur samarbetet mellan vårdnadshavare och pedagoger egentligen ska se ut, så att det är tydligt att det är professionen som avgör. Åsa Fahlén menar att det skulle gynna båda parter eftersom formuleringarna som finns i dag är otydliga. 

– Med dagens skrivningar finns en risk att vårdnadshavare lägger sig i för mycket, och att fokus läggs på det egna barnet i stället för på hela gruppen och på förskolans uppdrag. Ett annat perspektiv är att det kan vara stressande för vårdnadshavare med barn med särskilda behov, de kan tro att det ställs krav på att de själva måste ligga på för att få hjälp, säger hon.

Hon poängterar att det är nödvändigt att ha en god relation till vårdnadshavare, men att det är förskollärarna som avgör, det är bara de som kan göra en professionell bedömning. 

– En tydligare skrivning skulle alltså både skapa bättre arbetsro i förskolan
och vara tydlig för vårdnadshavarna, tillägger hon. 

Minska kundfokuset i förskolan

Sveriges Lärare kräver även att huvudmännen måste se till att minska kundorienteringen i förskolorna. Åsa Fahlén pekar i sammanhanget på att 65 procent av förskollärarna i undersökningen har svarat att arbetet helt eller delvis utövas med målsättningen att höja förskolans anseende, och över en fjärdedel har en rektor som säger att de ska tillmötesgå vårdnadshavares krav även om de är orimliga. 

– Sådana här påtryckningar är inte okej och ökar dessutom arbetsbelastningen, säger hon. 

Förbundets tredje krav gäller att barn som är i behov av stöd ska få det. Med förskolans knappa resurser i dag är det inte alltid möjligt och Åsa Fahlén säger att hon har stor förståelse för vårdnadshavares oro att deras barn inte får det de behöver.

– Även våra medlemmar har stor förståelse för den oron. Det är helt enkelt för snålt tilltaget i dag i förskolan, det går inte att se alla barn tyvärr. Nu står vi dessutom inför nya nedskärningar i kommunerna, och vi känner stor oro inför vad det kan leda till, säger hon. 

Kräver lag på barngruppernas storlek

Sveriges Lärare går nu vidare med sina krav på olika fronter. Åsa Fahlén berättar bland annat att hon nyligen träffat skolministern och snart ska träffa henne igen. 

– Vi vill ha tydliga regler, i lag, gällande barngruppernas storlek och bemanningen. Det gäller att alla barn får en bra start, och för barn är varje år betydelsefullt. Med alla problem vi ser i dagens samhälle måste politikerna våga och orka ta tag i förebyggande åtgärder, även om resultatet visar sig först om många år, säger hon. 

Sveriges Lärares krav

1. Skollag och läroplaner måste skrivas om så det blir tydligt att det är professionen som avgör hur sam­arbetet med vårdnadshavarna ska se ut. 

2. Huvudmännen måste ta sitt
ansvar när det kommer till att minska kund­orienteringen i förskolorna.

3. Barn som är i behov av stöd
måste få det. 

Lyssna på Förskolan här!