Vad krävs av en förskollärare?

Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Kent Roslund reder ut era frågor om förskolläraruppdraget.

Fråga: Vi har fått in flera frågor om själva förskolläraruppdraget, ett par exempel: ”Hur kan jag navigera som ensam ansvarig förskollärare?”, och ”Hur stort är mitt uppdrag?” – och med formuleringar som:  ”Ibland är det ensamt, ett tungt ansvar vilar på en”, och  ”Jag är väldigt beroende av vilka barnskötare jag jobbar i lag med för hur mitt förskolläraruppdrag kan se ut”. Vi lät Kent Roslund ta ett samlat grepp om dessa frågor.

SVAR: Känner du dig ensam i ditt ansvar? Då delar du känslan med alla andra förskollärare som arbetar på förskolor med låg förskollärar­täthet. Det konstaterade Lärarförbundet i en undersökning för några år sedan. Det är viktigt att du får tillfälle till kollegiala samtal med förskollärare som delar din verklighet. Att det finns tillfällen till träffar på arbetsplatsen, i området, bland förskollärare hos huvudmannen där ni kan samtala om riktlinjerna kring förskollärarnas ansvar och de befogenheter ni fått. Tala med din rektor och ditt arbetsplatsombud om dina behov.

Förskollärare ansvarar för den undervisning de bedriver. Det innebär att det finns en gräns för hur långt ditt ansvar sträcker sig. Du bedriver undervisning för de barn som du genomför aktiviteter med och som du dokumenterar och utvärderar. Vet du vilka barn du bedriver undervisning för så vet du också vad du ansvarar för. Förskollärare bedriver inte undervisning i barngrupper där de inte regelbundet arbetar. Ta därför kontakt med ditt ombud så att det blir en samverkan kring vilken undervisning du bedriver och för vilka barn.

För att kunna ansvara för undervisningen krävs  att du har befogenheter. Sådana kan vara att leda arbetet i arbetslaget, planera aktiviteter och dokumenterar vad som ska tas upp på utvecklingssamtal. Befogenheter får du från rektor. Att ha befogenheter innebär inte att det är du som ska genomföra allt. Ni planerar exempelvis utvecklingssamtalen tillsammans i arbetslaget.

Hör av dig!

Mejla din fackliga fråga till oss på forskolan@lararen.se