Experten: Så stimulerar du särbegåvade barn

Foto: Getty images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Förskolan

Hur stimulerar man ett särbegåvat barn, och hur ”orättvist” får ett schema vara? Våra experter svara på era frågor!

Fråga: Jag skulle vilja ha råd om hur jag bäst kan stötta och jobba med ett barn som jag uppfattar som särbegåvat. Hur gör jag för att möta, stimulera och utmana barnet på rätt nivå? Och utan att hen ska behöva känna sig utpekad eller annorlunda i barngruppen? Finns det saker att vara extra uppmärksam på? Eller något man absolut inte bör göra?

/Ellen, förskollärare

Svar: Det bästa har du redan gjort – du har sett barnet. I Sverige finns ännu ingen etablerad praktik för att arbeta med särbegåvade barn. Därför är det ett viktigt första steg att upptäcka dem och att kommunicera med föräldrarna om vad man ser. Nästa steg är vad jag kallar för pedagogiskt ABC: acceleration, berikning och coachning. Acceleration innebär att ge barnet tillgång till tankar, material och aktiviteter avsedda för äldre barn. Man kan även överväga tidigare start i förskoleklass eller att gå direkt till åk 1, beroende på barnets mognad.

Därför är berikning oerhört viktigt, alltså att få fördjupa sig i intressen, nyfikenheter och färdigheter – utan att vi blir nervösa för att barnet känner sig ensamt. Det behöver nämligen få leka både ”vanligt” och intellektuellt men även i fred. Och så behöver barnet en vuxen som ser det lite extra, coachning. Den här vuxne behöver orka och vilja samtala med barnet om mer komplexa och abstrakta tankar, kanske ta del av barnets grubblerier. Högläsning och boksamtal om mer komplex och existentiell litteratur som exempelvis Harry Potter är rena lördagsgodiset för begåvade barn. Kanske fler vill vara med – begåvade barn som av olika anledningar går under radarn. Då har vi även en liten berikningsgrupp! Och vad ska man absolut INTE ska göra? Jo: ingenting. Det ska man absolut inte göra. Allt annat är ett steg i rätt riktning. Lycka till!

/Mona Liljedahl, specialpedagog och författare till ”Särskilt ­begåvade barn – förskolans utmaning och möjlighet” (Gothia)

Hur orättvist får ett schema vara?

Fråga: Våra avdelningar samarbetar kring öppning och stängning. Kan schemat utformas så att en person alltid jobbar tidig tur och en annan sen tur, eller ska schemat vara rättvist i möjligaste mån? Kan rektor beordra schema utan koll på täckning? Har inte alla rätt till samma återhämtning eller kan man åberopa särskilda skäl?

/Lena 

Svar: Rektor kan peka med hela handen och göra ett schema som upplevs som orättvist. Men jag tycker inte att man ska lägga sig platt och acceptera. Det här kan leda till arbetsmiljöproblem, dels socialt, att det upplevs som orättvist, dels organisatoriskt, där man inte får tillräckligt med återhämtning. Finns samverkansavtal ska arbetsgivare och arbetstagare samverka vid förändringar, där ingår scheman.
Rektor är ansvarig för arbetsmiljö, scheman, bemanning och att verksamheten bedrivs enligt styrdokumenten. En bra chef låter alla komma till tals och tar hänsyn till medarbetares olika livssituationer.

Ta stöd av era lokala fackliga företrädare och skyddsombud för hjälp.

/Per Edberg, huvudskyddsombud, Umeå och ledamot i Lärarförbundets arbets­miljöråd

Mejla in din fråga!

Mejla ditt dilemma eller fackliga fråga till oss på: forskolan@lararen.se och låt våra experter svara.

LÄS ÄVEN

Podcast: Introduktion och inskolning av nya barn

 

Lyssna på Förskolan här!