Varannan förskollärare håller tyst om problem

Sveriges Lärares Veronica Persson har skrivit rapporten ”När lärare tystas – om tystnadskultur i svenska skolväsendet”.

Ungefär hälften av förskollärarna i kommunala och vinstdrivande förskolor känner rädsla för att tala öppet om problem på arbetsplatsen. Det visar Sveriges Lärares undersökning om tystnadskultur.

Tystnadskulturen i skolans värld är utbredd, och förskolan är inget­­ undantag. Värst drabbade är de som arbetar i kommunala och fristående, vinstdrivande verksamheter. Där vittnar 38 respektive 46 procent av de tillfrågade förskollärarna att det i ganska eller mycket stor utsträckning finns en tystnadskultur på arbetsplatsen. På kommunala förskolor undviker dessutom hälften av de tillfrågade att ta upp problem för att inte framstå som besvärliga.

På fristående vinstdrivande förskolor svarar så många som 38 procent av förskollärarna att de inte vågar engagera sig fackligt eller är rädda för eventuella negativa konsekvenser. I kommunal verksamhet är det 25 procent som svarar detsamma.

– Det här är första gången som vi undersöker hur utbredd tystnadskulturen är bland förskollärare och lärare i Sverige och siffrorna visar att många förskollärare är rädda för att tala öppet om sin arbetssituation, säger Sveriges Lärares Veronica Persson som har skrivit rapporten ”När lärare tystas – om tystnadskultur i svenska skolväsendet”.

"Det finns allvarliga arbetsmiljöproblem"

Rapporten publicerades i december 2022 och bygger på enkäter med
sam­man­lagt 6 095 lärare, från förskola till vuxenutbildning. Hälften arbetar i kommunal verksamhet, hälften i fristående, vinstdrivande eller icke vinstdrivande.

– Vi har valt att ha fler förskollärare som arbetar i fristående förskolor för att vi ska kunna jämföra olika typer av verksamheter. I realiteten är det fler förskollärare som arbetar i kommunal sektor, förklarar Veronica Persson.

Är det något resultat i rapporten som du tycker sticker ut extra mycket?

– Vi vet sedan tidigare att det finns allvarliga arbetsmiljöproblem, men att det är så hög andel som svarar att de är rädda för att prata om problem med sin arbetsgivare och inte vågar engagera sig fackligt, det förvånade mig. Och lärare som arbetar i andra skolformer svarar tyvärr på ett liknande sätt, säger Veronica Persson och tillägger att Sveriges Lärare kommer att följa upp dessa frågor framöver för att se om det blir bättre eller sämre över tid.

Så här svarade förskollärarna om tystnadskulturen i förskolan: