Förskolan med högt i tak och stort fackligt engagemang

Rektorn Daniela Dalin och förskolläraren Martina Ekman har en bra dialog. Foto: Emelie Asplund

På förskolan Aprilgatan 2B i Göteborg känner personalen inte igen sig i rapporten om tystnadskultur. Tvärtom vittnar de om ett stort fackligt engagemang, ett aktivt arbete med arbetsmiljön och en rektor som kan konsten att lyssna.

Martina Ekman, förskollärare, tillika skyddsombud och arbetsplatsombud på Aprilgatan, berättar att hon och kollegorna blev förundrade när de läste rapporten om tystnadskultur.

– Jag kände inte alls igen mig, och det gjorde inte mina kollegor heller. Det har aldrig hänt att jag har blivit påhoppad för mitt fackliga engagemang, så när jag läste rapporten tänkte jag att det är sorgligt att det ser ut så här och att jag aldrig ska söka mig till en vinstdrivande verksamhet. Där verkar det vara riktigt illa, säger hon.

Man ska ju inte behöva vara rädd för att engagera sig fackligt och påtala brister, det är ju ett hot mot hela demokratin om människor tystas.

Martina Ekman

Att tystnadskulturen är så utbredd tror hon delvis beror på marknadskrafterna, att det är vinsten som driver verksamheten i den privata sektorn.

– Där kostar det för mycket att lyfta problem. Visst, vi pratar också om budget i balans, men inte alls på samma sätt. Ett problem i den kommunala verksamheten kan i stället vara att det finns så många led av chefer. Besluten tas högt upp och är inte alltid förankrade hos oss på golvet, säger hon.

"En tradition att vara med i facket hos oss"

Aprilgatan 2B är en stor kommunal förskola med sammanlagt cirka hundra barn fördelade på sex avdelningar. I personalstyrkan ingår nio förskollärare, och det fackliga engagemanget är stort. Martina Ekman upplever att det är högt i tak och att de rektorer hon haft genom åren alltid har gett henne den tid hon behöver för sitt fackliga arbete.

– Man ska ju inte behöva vara rädd för att engagera sig fackligt och påtala brister, det är ju ett hot mot hela demokratin om människor tystas. Men hos oss är det något av en tradition att vara med i facket och jag försöker alltid fånga upp dem som kommer nya. Jag frågar även studenterna. Att stötta varandra fackligt är en styrka, säger Martina Ekman. 

Att informera om hur facket kan hjälpa till, både juridiskt och hur man går till väga vid arbetsskador och tillbud, är också något hon förordar.

Martina Ekman finner styrka i att engagera sig fackligt. Foto: Emelie Asplund

– Jag önskar att politikerna skulle värna fackets roll, men det där går ju i vågor både nationellt och lokalt. Det är också viktigt att ha en transparens på förskolan, inga stängda dörrar utan att ledningen i stället bjuder in till samtal och att de anställda får göra sin röst hörd. Så som det är här hos oss, säger hon.

"Jag uppmuntrar till dialog"

Förskolans rektor Daniela Dalin, som även har lång erfarenhet som förskollärare, började på Aprilgatan för 1,5 år sedan. Att stärka kommunikationen på förskolan är något hon har arbetat aktivt med sedan hon tog över.

– Vi gjorde en kartläggning om var vi befann oss utifrån Sunt arbetsliv och ringade in vissa saker som vi behövde arbeta vidare med. Idag arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågorna och jag uppmuntrar till dialog. Vi har också kompetensutveckling för att öka kunskapen om ett hållbart arbetsliv och om vad man ska göra till exempel vid tillbud, säger hon.

Rektorn Daniela Dalin har lång erfarenhet som förskollärare. Foto: Emelie Asplund

Daniela Dalin påpekar också att man som ledare behöver visa upp sina egna misstag och tillkortakommanden om man vill bygga upp en organisation där alla ska våga ta upp svårigheter.

– Det är en viktig aspekt för att bryta tystnadskulturen, att inte visa sig så stark hela tiden. Men att vara modig och lyhörd är bra, och att själv agera som man vill att andra ska agera, tillägger hon.

Använder olika samtalsformer

Transparens, delaktighet och feedback är andra väsentliga bitar att få med säger hon. Liksom tydliga spelregler vid möten.

– Att få veta vad som avser vad, ha tydliga roller och innehåll. Det är enklare att lyfta svåra saker när det finns ramar. På APT använder vi olika samtalsformer, i par och i helgrupp. Eftersom vi alla är olika och föredrar olika samtalsformer är det viktigt att variera och situationsanpassa samtalsformerna. På så sätt inkluderas fler i dialogen och delaktigheten blir större, vilket är viktigt när man vill bryta en tystnadskultur, säger hon.

Slutligen poängterar hon vikten av att rektor och fackliga ombud samverkar med varandra.

– Vi ska inte vara motpoler, samverkan är en framgångsfaktor här hos oss, säger hon.

Lyssna på Förskolan här!