Tydligare rollfördelning i nya läroplanen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på forskolan.se

Den reviderade läroplanen innehåller nya skrivningar om läsning och förskollärarens ansvar för undervisningen.

Lärarförbundets Johanna Jaara Åstrand, utbildningsminister Gustav Fridolin och Kommunals Tobias Baudin vid presskonferensen om läroplanen. Foto: Erik Ignerus

Lite mer än ett år efter att utredningsarbetet drog i gång kunde utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) presentera en ny omarbetad läroplan som kommer att gälla från den 1 juli nästa år.

Den reviderade läroplanen gör rollfördelningen mellan förskollärare och barnskötare tydligare och betonar särskilt förskollärarens ansvar för undervisningen.

– Ska det vara ett styrdokument som går att använda i planeringen av undervisningen och dagarna i förskolan måste så klart förskolans professioner tydligt synas i läroplanen, säger Gustav Fridolin.

När Skolverket i våras lämnade sitt slutgiltiga läroplansförslag vidare till regeringen var Lärarförbundet kritiskt till hur förskollärarens roll i undervisningen beskrevs och ville att läroplanen skulle ligga mer i linje med skollagen. Där står det att endast den som är legitimerad förskollärare ”får bedriva undervisning” på förskolan.

Sedan dess har regeringen ändrat i Skolverkets förslag.

– I det förslag som kom från Skolverket såg vi en stor brist i att vare sig förskollärares särskilda ansvar, eller barnskötarens avgörande roll i arbetet var tydliggjort, säger Gustav Fridolin.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tycker att det är bra att rollerna blivit tydligare.

– Den ansvarsfördelningen har inte funnits förut och det har varit försvårande både för förskolechefer och för dem som ska organisera förskoleverksamhet. Nu råder det ingen tvekan om att det är de legitimerade förskollärarna som ska bedriva och utveckla undervisningen, säger hon.

Förutom förtydligandet av förskollärarens ansvar och begreppet undervisning finns nya skrivningar om till exempel barns integritet, hållbar utveckling och jämställdhet.

Under presskonferensen den 29 augusti lyfte Gustav Fridolin särskilt fram den nya skrivningen om högläsning, något han ser som en viktig förändring.

– Alla som sett ett barn lära sig läsa vet att det inte sker utan ansträngning. Det barn som sett vuxna i sin närhet läsa vill knäcka den koden och upptäcka magin som finns där.

Den reviderade läroplanen går att läsa i sin helhet här.

Vad tycker du om förändringarna i läroplanen? Kommentera gärna här nedanför.