Böcker för inspiration i jobbet

Sex spännande nya böcker som kan vara användbara för dig som lärare i folkhögskolan.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Folkhögskolan

Otillräckliga läs- och skrivkunskaper är vanligare än man kanske tror. Det handlar ett av våra boktips om.

Flätning med nytänk

Fläta av Emma Dahlqvist (Natur & Kultur)

Att fläta korgar och väskor är ett av världens äldsta hantverk. Oavsett geografisk plats liknar teknikerna varandra, ofta är det bara materialen som skiljer sig åt. Här ger Emma Dahlqvist, konstnär och textildesigner, en introduktion till olika metoder att fläta korgar, väskor och accessoarer. Hon kombinerar traditionella flättekniker med nytänk. I boken visar hon flätningens variationsmöjligheter och tipsar om att våga testa nya material – återbrukat från sopsorteringen, naturmaterial från skogen eller ett nyköpt material. Det går att fläta med de flesta fibrer och flexibla material, nästan allt som kan böjas och formas tredimensionellt. I projekten som presenteras används till exempel pappersläder, ull, näver och ståltråd i teknikerna snedflätning, sjuflätning, rakflätning och hexagonflätning.

Handbok om analfabetism

Analfabetism – det osynliga funktionshindret av Gulistan Kavak (Lava)

I Sverige har nästan 13 procent av den vuxna befolkningen inte tillräckliga läsfärdigheter. Bokens författare, Gulistan Kavak, är själv uppvuxen med föräldrar som är analfabeter. I första delen berättar hon sin egen historia. Om att som barn konstant behöva tolka åt sina föräldrar i förskolan och skolan, vid sjukhusbesök, i affärer, i kontakten med myndigheter … Hon beskriver de utmaningar familjen stött på i vardagen och tunga samtal hon tvingats tolka. I övriga kapitel belyser Kavak hur det är att leva med analfabetism i Sverige i dag. Här finns intervjuer med lärare, socionomer och så klart även med analfabeter. Aktuell forskning på området presenteras. Verktyg och handfasta råd hur man kan stötta dessa utsatta barn och deras föräldrar. Kavak jobbar som skolkurator.

Didaktik för lärande och bildning

Didaktik för lärande och bildning av Jesper Sjöström och Ruhi Tyson (Liber).

Författarna ger här en introduktion till lärares centrala kunskapsområde – didaktiken. Boken fokuserar på att överbrygga klyftan mellan teori och praktik, men också att förbinda allmändidaktik och ämnesdidaktik. Här behandlas bland annat didaktisk analys, didaktiska modeller och didaktiska fallstudier som kan berika lärares planering, genomförande av undervisning och bedömningsarbete. Bildningsperspektivet är av vikt för didaktiken, perspektiv där man fokuserar på elevers upplevelser av undervisningens meningsfullhet, hur undervisning kan bidra till djupare insikter och omvärldsförståelse, samt förståelse av hur undervisningen är förankrad i skolans värdegrund.

Bonus: Tre böcker för lärare på miljö- och naturkurser

Allt jag lärt mig av träden
Suzanne Simard (Natur & Kultur)
Boken handlar inte om hur vi kan rädda träden, utan om hur träden skulle kunna rädda oss! Skogsforskare skriver om uppväxten i en skogshuggarfamilj, kärleken till skogen och sin forskning om hur träden samarbetar och kommunicerar med varandra.

”Bara en teori” om evolutionsbiologi
Mats Björklund (Fri Tanke)
Biolog beskriver evolutionens mekanismer och dess idéhistoria utifrån de senaste teoretiska och empiriska rönen. Variation, selektion och ärftlighet är grundbegreppen. Följ med på en upptäcktsfärd i livsformernas utveckling.

Ekologi – en introduktion
Håkan Pleijel (Gleerups)
Professor i miljövetenskap presenterar ekologins grundläggande begrepp, förhållanden och processer. Boken är en nyutgåva där en rad uppdateringar gjorts och ett nytt kapitel tillkommit om människans påverkan i ett globalt perspektiv.