Många elever är ängsliga för att prata på engelskan

Studien visar att nästan en femtedel av de 225 elever i årskurs 2–5 som undersökts ofta – eller alltid – känner sig ängsliga under vanliga lektionssituationer i engelska. Foto: Colourbox
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i svenska, språk mm

Ny forskning visar att nästan 20 procent av eleverna i årskurs 2–5 känner sig ängsliga över att behöva prata inför klasskompisarna på engelsklektionerna.

– Det är att prata när andra lyssnar som upplevs obehagligt, att råka säga fel och få reaktioner från andra. Många elever berättar att de är rädda att kompisarna ska skratta. Även om de påpekar att det är en obefogad rädsla så känns det så.

"Nervositeten påverkar"

Det säger Maria Nilsson, forskare och lärarutbildare, som i en ny avhandling har undersökt hur elever som inte gärna vill prata engelska tänker kring, och upplever, undervisningen. Studien visar att nästan en femtedel av de 225 elever i årskurs 2–5 som undersökts ofta – eller alltid – känner sig ängsliga under vanliga lektionssituationer i engelska.

– Nervositeten påverkar förstås hur eleverna deltar i undervisningen, då muntligt engagemang minskar. Och det stör lärprocessen då uppmärksamhet och minneskapacitet påverkas negativt. Det får också en negativ inverkan på självbilden, säger Maria Nilsson.

Så kan du minska stressen

Avhandlingen visar att talängslan även drabbar de elever som har goda kunskaper i engelska. Så hur kan då lärare agera för att minska elevernas stress?

– Om vår undervisning skapar stress då är det den vi ska utveckla. Det blir en didaktisk utmaning där lärare kan tänka på att till exempel använda elevernas första språk för att förtydliga instruktioner så de känner trygghet i vad de ska göra, säger Maria Nilsson och fortsätter:

– Eleverna efterlyser mer tid till att öva engelska muntligt under trygga förhållanden. Där kan man som lärare fundera på balansen mellan jobb i helklass och i par. Det blir mer taltid för alla med flera repetitioner i par, där frivilliga sedan får göra samma aktivitet i helklass. Om man parar ihop eleverna så att mer avancerade får mötas på sin nivå, kan de känna sig mindre understimulerade, vilket är en annan utmaning i dagens heterogena engelskklasser.

Avhandlingen: Young learners’ perspectives on English classroom interaction: Foreign language anxiety and sense of agency in Swedish primary school