Tre rektorer: Så hanterar vi fusket

Patrik Solérius, rektor, Lerums gymnasium, Anna-Kristina Mäkitalo, rektor, Vimmerby gymnasium och Ingegerd Dahlgren, rektor, Manhemsskolan i Kalix. Foto: Privat

Tre rektorer om hur de agerar när de upptäcker fusk på sina skolor.

Patrik Solérius, rektor, Lerums gymnasium:

Har ni stängt av någon ­fuskare?

– Det skulle vi kunna göra vid särskilt allvarliga och återkommande fusk av samma elev. Men jag tror aldrig det hänt.

Så ni har inga fuskare i Lerum?

– Jo, men det är inte särskilt vanligt. Ett par gånger per termin på min enhet som omfattar 400 elever.

Hur fuskar de?

– Klassikern är att man plagierar något från nätet.

Vad gör ni vid fusk?

– Vi har en fuskpolicy. Läraren som upptäcker fusket kontaktar mig som rektor och jag har ett samtal med eleven och läraren där vi försöker reda ut vad som har hänt. Ofta står ord mot ord. Men vårt beslut blir ändå ofta att det är fusk. I så fall utfärdar vi en skriftlig varning, enligt skollagen.

Kontaktar ni föräldern?

– Ja, är eleven under 18 år informerar vi alltid vårdnadshavaren skriftligt. Ibland pratar vi också med dem.

Anna-Kristina Mäkitalo, rektor, Vimmerby gymnasium:

Hur vanligt är det med fusk?

– Det brukar vara flera fall per år som vi upptäcker. Och det har varit ganska konstant, det har varken ökat eller minskat.

Vad är det vanligaste fusket?

– Mobiler på examination, fusklappar och att eleverna delar med sig av inlämningsuppgifter.

Vad händer vid fusk?

– Vi har en tydlig fuskpolicy. Är det vid ett prov får eleven avbryta och lämna salen och provet ogiltigförklaras. Det rapporteras till lärare och rektor och eleven får en skriftlig varning. Vi samtalar också med vårdnadshavare.

Stänger ni av någon elev?

– Ja, det händer vid upprepat fusk. Det här läsåret har vi hittills inte stängt av någon, men det brukar vara någon per år. Avstängningen är på en vecka.

Fusket får inte påverka betyget. Borde det göra det?

– Det är politikerna som får bestämma. De sätter reglerna.

Ingegerd Dahlgren, rektor, Manhemsskolan i Kalix:

Vad gör ni med fuskare?

– Vi pratar med dem och informerar vårdnadshavare. Prov de har fuskat på ogiltigförklaras.

Stänger ni av någon?

– Nej, det kan vi inte göra i grundskolan.

Hur vanligt är det med fusk?

– Det är inte så vanligt och jag har ingen känsla av att det har ökat. Nu är vi däremot jätteoroliga för AI och den nya chatroboten som inte är spårbar. 

Förekommer fusklappar?

– Ja, det har hänt. Men det vanligaste är att man fuskar med inlämningsuppgifter. Men lärarna brukar upptäcka att det inte är elevens språk.

Borde fusk påverka betyget?

– Nej, jag tycker inte det ska påverka i grundskolan. Det är kunskaperna som ska avgöra vilka mål de uppnått. Vi ser till att eleven får göra nya prov eller inlämningsuppgifter så att vi är säkra på att resultatet visar elevens kunskaper.