Annika botar elevernas matteångest

Annika Hindemith har varit matematiklärare länge. Foto: André de Loisted
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

Att få eleverna att våga tro på sig själva är en av de svåraste utmaningarna skolan har när det gäller matematik. Det menar Annika Hindemith som just nu arbetar intensivt med att förebygga matteångest hos sina elever.

Högstadieläraren Annika Hindemith fick en aha-upplevelse när hon hörde en forskare beskriva hur matteångest kan kännas för de elever som lider av den typen av svårigheter.

– Det kan liknas vid spindelfobi. Man får panik och det låser sig totalt. Det kan vara fruktansvärt jobbigt att se en elev gå igenom det, säger Annika Hindemith, som har arbetat som matematiklärare i 22 år.

Det är en av flera anledningar till att hon och två kollegor i Staffanstorp har valt att engagera sig i ett praktiknära forskningsprojekt i samarbete med rektorer och forskare vid Lunds universitet.

– Det övergripande målet är att hitta rutiner för att minska andelen F i matematik för dem som går ut nian, förklarar hon.

Betraktas som ett prestigämne

Annika Hindemith tror att en av orsakerna till låga betyg och matteångest är att matematik betraktas som ett prestigeämne – något man ska kunna, vilket kan sätta press på eleverna. Därför lägger hon mycket kraft på trygghetsskapande undervisning.

– Matteångest finns i alla klasser och här är det vår roll att hjälpa eleverna att få dem att tro på sig själva och att de duger på den nivån där de är.

Annika Hindemith

Ålder: 63 år.
Bor: Staffanstorp.
Skola: Hjärupslundsskolan som ligger mellan Malmö och Lund.
Undervisar i: Förstelärare i matematik och NO på högstadiet.
Fritiden: Buggar, tar hand om barnbarnen och fixar i trädgården.
Övrigt: ”Årets lärare” i Staffanstorp 2018.
Därför älskar jag att vara lärare: ”Jag gillar de utmaningar som mina elever ger mig och våra diskussioner. Det är otroligt roligt att arbeta med tonåringar. Man får så oerhört mycket tillbaka.”

Under sin tid som lärare har Annika Hindemith insett att vissa elever helt enkelt saknar ett ”bra” arbetsminne eller en utvecklad förmåga att tänka logiskt.

– Då är det viktigt att hjälpa dem att själva identifiera vad de har svårt för och hur just de lär sig på bästa sätt.

Läsningen ett problem

Sedan berättar hon om två andra hinder som de delaktiga i forskningsprojektet har identifierat som något som kan begränsa elevers framgångar i matematik – vårdnadshavarnas inställning till ämnet och elevers bristande läsförmåga.

– Vissa högstadieelever har problem med att läsa och förstå textuppgifter i matematik och då kan de ha svårt att veta vilka strategier de ska använda för att lösa uppgiften. Andra har föräldrar som har haft höga betyg och som vill att deras barn också ska få det, vilket ökar kraven på eleven. Och så finns det de som säger: ”Jag förstår att Pelle inte kan, jag var också dålig på matte” och då kan det smitta av sig på eleven. 

Än är det för tidigt att svara på om deras forskningsarbete har lett till några konkreta resultat.

– Planen är att införa intensivmatematik på våra högstadieskolor i kommunen. Vi kommer också att se över hur vi kan bli bättre på att hantera övergångarna mellan årskurs sex och sju när det gäller dem som inte har klarat matematiken. Allt för att tidigt ta reda på elevens styrkor och utvecklingsbehov.

Annikas bästa tips för att förebygga matteångest

  1. Försök att sätta dig in i varför eleven har liten tilltro till sin matematiska förmåga.
  2. Hjälp eleven att själv identifiera varför hen har svårt för matematik.
  3. Fundera över om det krävs anpassningar för att stärka eleven i arbetet.
  4. Försök att få in vardagen i matten. Ett sätt kan vara att låta eleverna planera en resa i Europa med en given budget, där de får läsa tidtabeller, växla pengar och boka boende.
  5. Var lyhörd. Vissa dagar kan man se att en elev har en dålig dag. Då bör man dra ner på förväntningarna.

LÄS ÄVEN

Gas och broms för vassa matteelever

Mattelekar riskerar att ge ytliga kunskaper

Forskaren: All bedömning kan påverka elevernas lust att lära

Lägre matteresultat bland elever med hög datoranvändning