Uteprojektet gör kemin tydligare

Kirsti Marie Jegstad är docent på lärarutbildningen vid Oslo Metropolitan University. Foto: Getty Images, Ola H. Storli

Att verkligen förstå relationen mellan mikro- och makronivå i kemi är inte lätt. Och inte ens en själv­klarhet bland lärare, enligt Kirsti Marie Jegstad, som tror att utomhusundervisning kan lösa problemet

1. För lite utomhus­undervisning

Utomhusundervisning används alltför sällan i kemiämnet. Väldigt synd, tycker Kirsti Marie Jegstad, lärarutbildare i kemi i Oslo. Hon och hennes kollegor har gjort en studie för att bevisa nyttan av utomhusundervisning genom att låta lärarstudenter leta föremål som kan exemplifiera redoxreaktioner. Det vill säga överföring av elektroner från ett ämne som oxideras till ett annat som reduceras. Studenterna fick ge sig ut på universitetsområdet i 15 minuter, med huvudkameror på sig, så att forskarna kunde följa deras diskussioner.

2. Olika typer av diskussioner

Studenterna fotograferade exempelvis plantor, bilar och cigaretter och fick diskutera på vilket sätt föremålen är exempel på redoxreaktioner. Forskarna analyserade samtalen för att, bland annat, ta reda på om de befann sig på en makronivå (det vi kan se och observera) eller på en mikro­nivå (kemiska begrepp). En av grupperna hade inte läst kemi på gymnasiet. Deras samtal var inte utforskande, de använde böcker och internet men lyckades identifiera redoxreaktioner, medan de som läst kemi på gymnasiet förde mer utvecklade resonemang.

3. Förkunskaper kan begränsa

Bägge grupperna hade utbyte av övningen, men på olika nivåer. De med förkunskaper påpekade att de inte var vana att jobba så här, att de främst förstod redoxreaktioner på mikronivå, men hade svårt att se hur det var knutet till vardagslivet. De kände sig utmanade på ett sätt som de inte hade blivit tidigare och sa att det här var ett helt annat sätt att lära sig något. 

4. Ett stort problem

Att lärare, och även kemistudenter på universitetsnivå, inte alltid har en tillräcklig kunskap om sambanden mellan mikro- och makronivå är ett stort problem, enligt Jegstad. Hon menar att den här studien visar att utomhus­undervisning kan bidra till en ökad förståelse av kemi. Att försöka hitta kemiska reaktioner utanför klassrummet är en lärorik aktivitet som kan göras med elever på alla nivåer, betonar hon. Och det behöver inte ta en hel dag i anspråk.

LÄS ÄVEN

Metoden som fick Ewa att lägga om sin matteundervisning

Därför döljer elever sin särskilda begåvning

Så får han mattekunskapen att sätta sig

Diskussionerna i matten som gynnar alla