Ny studie: Så blir labbarna meningsfulla

Resultatet från studien – som publicerats av Skolforskningsinstitutet – delas in i tre övergripande målområden. Foto: Getty Images
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i matematik, teknik, naturvetenskap mm

I en ny studie har forskare tagit reda på vad som känne­tecknar meningsfulla laborationer i natur­vetenskap. Här är några av slutsatserna.

Resultatet från studien – som publicerats av Skolforskningsinstitutet – delas in i tre övergripande målområden.

Första målet är att lära sig naturvetenskap. Forskarna har identifierat tre olika laborationsupplägg som kan leda till att elever når detta mål; bekräftande undersökning, guidad undersökning och öppen undersökning. Resultaten visar att guidade undersökningar ofta ger eleverna bäst möjligheter att utveckla ämneskunskaper. I de laborationerna vägleder läraren eleverna framåt, men det är hela tiden eleverna själva som får reflektera över vilken relevans labbresultaten har för ämnesinnehållet och undersökningens mål.

Måste länkas till ämneskunskap

Det andra målet är att lära sig utföra naturvetenskap. För att nå detta mål, menar forskarna att det är klokt att dela upp undersökningen i följande fyra steg; planera, genomföra, värdera och dokumentera. För att laborationen ska bli begriplig och meningsfull anser forskarna att det är avgörande att eleverna, när de värderar sitt resultat, förstår hur detta kan länkas till vedertagen ämneskunskap.

Det tredje målet är att lära sig om naturvetenskap. Forskarna menar att eleverna, för att nå detta mål, måste göras medvetna om olika sätt att söka kunskap på och hur säker denna kunskap kan anses bli. Att välja ämnesinnehåll som eleverna går igång på och känner ”är på riktigt” är ett sätt att skapa förutsättningar för att eleverna ska nå detta mål.

Här hittar du hela studien.

LÄS ÄVEN

Forskare: Detaljerad läroplan kan lyfta matteresultat

Forskare granskar omstritt Pisa-resultat

NO-lärare plockar ner forskare på jorden

Så blir samtal mellan NO-lärare utvecklande