Forskare: Därför ställer nervsystemet till det för lärare

Niklas Gericke är professor i naturveten­skapernas didaktik vid Karlstads universitet och Pål Kvello är docent i biologi vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim.

Att undervisa om nervsystemet är svårt och ofta något som brister. Främst på grund av dess komplexitet, men också på grund av läromedlens utformning och en traditionsbunden undervisning, enligt två forskare.

Information separeras

Det finns brister i undervisningen om nervsystemet, enligt didaktikforskarna Niklas Gericke och Pål Kvello.

– Ofta undervisar man uppdelat i olika fack. Inte om att nervsy­stemet är ett system där olika delar hänger ihop, som en helhet. I stället delar man in undervisningen i olika avsnitt där hjärna och nervceller behandlas separat och då finns det en risk att man befäster en felaktig syn på nervsystemet, säger Niklas Gericke.

Fokus på neurala nätverk

Forskarna rekommenderar undervisning med neurala nätverk i fokus för att beskriva kopplingen mellan nervceller och hjärnan. Det vill säga hur neuroner (nervceller) står i förbindelse med varandra.

– Ofta pratar man bara om en riktning i nervbanan. Men signalerna går i flera riktningar. Det nämns inte heller att vissa nervsignaler är hämmande medan andra är främjande. De hämmande är viktiga för att vi ska kunna utföra en av flera oförenliga funktioner, som att sträcka ut armen och böja armen. När den ena rörelsen utförs måste den andra förhindras, du kan inte göra båda samtidigt, säger Niklas Gericke.

Brister i läromedel

I läromedel behandlas främst hur yttre stimuli, om­givningens verkan, påverkar nervsystemet. Exempelvis i samband med knäreflexen. Men nervsignaler genereras även i specifika nerv­celler i hjärnan som tillsammans med omgivningens påverkan utlöser våra tankar, känslor och beteenden.

– Att inte ta upp det kan leda till en ovetenskaplig och förenklad bild av något som har stor betydelse när vi ska förstå oss själva. Våra tankar, känslor och beteenden kan inte förklaras enbart utifrån omgivningen eller utifrån något vi har lärt oss.

Lagom komplext

Lärare måste dagligen göra avvägningar när man ska göra komplexa samband begripliga. Men enligt forskarna är det av stor vikt att eleverna får med sig en sammanhängande bild av vad neurala nätverk är: exempelvis var nervsignalerna börjar, var de tar vägen och vilken effekt synapserna har.

– Men informationen bör inte vara för komplex fast tillräckligt komplex för att ge bästa möjliga bild av det mänskliga nervsy­stemet. Det är en utmaning.

Fotnot: Niklas Gericke är professor i naturveten­skapernas didaktik vid Karlstads universitet och Pål Kvello är docent i biologi vid Norges tekniska och naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim. Tillsammans har de skrivit artikeln ”Didaktiska perspektiv på undervisning om nervsystemet” i Bi-lagan. 

LÄS ÄVEN

Forskarna: Därför når elever inte sin fulla potential i matte

Könsstereotyper får tjejer att välja bort teknik

Därför är rum och tid viktiga nycklar till naturvetenskapen

Professorn uppmanar lärare att trassla till matten

Kemilärare undantas från nya sprängregler