Lär dig mer om skolan som mötesplats

Caroline Lundström på årets bokmässa i Göteborg.

Ny spännande facklitteratur om relationskompetens och skolsociologi.

Relationskompetens i skolpraktiken – samspelssituationer mellan lärare och elev

Caroline Lundström

(Liber)

Hur bygger lärare goda relationer till sina elever? Hur skapar man trygga miljöer där både elever och lärare utvecklas och ges möjlighet att uppnå sin fulla potential? Caroline Lundström, socionom och handledare som jobbat inom skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri, omsätter teorin om relationskompetens i praktiken med hjälp av autentiska samspelssituationer mellan lärare och elever.

Lundström lyfter i boken ämnen som psykisk ohälsa, orosanmälningar och skolfrånvaro, och diskuterar olika aspekter av relationskompetens som rör lärares förmåga att bemöta elever relationsstärkande.

Specialpedagoger och övriga EHT-knutna professioner har liksom skolledare en viktig roll i att stötta lärare i att utveckla relationskompetens, och den här boken vänder sig även till dessa och berör alla professioner i skolan.

 

Skolsociologi – studier av social interaktion i skolan

Ingrid Bosseldal, Anders Persson

(Studentlitteratur)

Ingrid Bosseldal och Anders Persson, universitetslektor respektive professor i utbildningsvetenskap i Lund, intresserar sig i den här boken för skolan som mötesplats, och reflekterar över den på två nivåer – först klassrummet med lärare och elever, uppdrag och praktik; sedan skolan som en politiskt styrd verksamhet med tre olika ansikten; institutionens, organisationens och seminariets.

Författarna skriver ingående om roller, självpresentation i vardagslivet, oordning i klassrummet, sticka ut eller passa in, klassrumsledarskap, trygghet och studiero och känslor i klassrummet.

LÄS ÄVEN

Ny KI-metod ger ökad skolnärvaro hos barn med autism

Skolan måste förstå utmaningarna med flerspråkighet

Distansundervisning som särskilt stöd – Uppsala och Göteborg först