Tre nya böcker inom specialpedagogik

Specialpedagogiks bokredaktör Cecilia Lindgren tipsar om tre nya böcker inom specialpedagogik.

Elever med adhd och autism

Matilda Frick oxh Nina Klang (Liber)

För att främja lärande och delaktighet hos elever med autism och adhd presenteras här olika strategier att använda i klassrummet. Boken är uppdelad i två delar – Psykologiska perspektiv och Pedagogiska perspektiv. I del ett beskrivs diagnoskriterier, utredningsprocess, ­sociala och kognitiva förklaringsmodeller samt a­utism och adhd i vardagen och i ett livsperspektiv. I del två lyfts ledarskap i klassrummet, relationer, stöd för självreglering, struktur i tid och rum, pedagogiska anpassningar, stöd för lärande och motivation, social färdighetsträning samt roller och relationer vid par- och grupparbeten. Några som bidragit med texter är Emilia Thorup, Johan Lundin Kleberg och Ingrid Olsson.

Hela du! Viktiga samtal med barn

Karin Salmson, Elisabeth Hagborg (Studentlitteratur)

Boken bygger på forskning och beprövad erfarenhet och utgår från metoden ”Hela människan-hjulet”. Hjulet är uppdelat i olika bitar; känslor, familj och vänner, kroppen, förstånd och tanke, vilja och val. Det är en pedagogisk modell för att ge barn möjlighet att prata om sig och sina liv. Bokens första del vänder sig till pedagogerna och berör empatiska vuxna, gruppen, förebyggande arbete och känsla av sammanhang. Del två innehåller verktyg för det praktiska arbetet med barnen. Att stötta deras hälsa, mående och trygghet, och förmedla kunskap om deras rättigheter och vikten av att be om hjälp. Prata om trassliga känslor, relationer, självkänsla, min kropp är min, egen kraft och vad som får just dig att må bra.

EHM – att ta nästa steg. En modell för elevhälsa

Anna Bengtsson, Maria Kempe Olsson, Ida Necovski (Gothia)

Det här är en praktisk handbok om elevhälsomötet, EHM, en modell där skolans olika professioner tillsammans arbetar förebyggande för att främja alla elevers utveckling, hälsa och lärande. Författarna delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att skolor ska kunna utveckla och fördjupa kompetensen i sitt elevhälsoarbete. Läs om de olika rollerna, reflektionens och analysens roll, fördjupning kring en enskild elev, det reflekterande teamets förhållningssätt, skruva på planeringen, tankekartan som verktyg, dokumentation, språket och samtalet som verktyg. ”Vi vill så gärna bidra till det där modet att våga prova något nytt trots rädslan att misslyckas. För alla våra elevers skull!” avslutar författarna sin bok.

LÄS ÄVEN

Vestman: ”Vill ni prata anpassningar? Bra! Börja med att ta alla elever på allvar”

Specialpedagoger nöjda med lönen men ser orosmoln

Fullt fokus på engagemang och närvaro