Forskare utmanar tävlingsnormen i idrotten

Håkan Larsson på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm har drivit projektet MOVE tillsammans med Dean Barker vid Örebro universitet och Gunn Nyberg vid Högskolan Dalarna.

Tre framstående forskare inom idrott och hälsa tycker att skolan bör omvärdera synen på rörelseförmåga. Och sluta följa tävlingsidrottens normer.

1. Sluta att imitera

Håkan Larsson, professor och lärarutbildare i idrott och hälsa, tycker att vi bör ställa oss frågan om tävlingsidrottens normer ska få fortsätta att styra hur lärare ska utveckla och bedöma elevers rörelseförmåga, som de gör i dag. Han har precis avslutat forskningsprojektet MOVE, tillsammans med två kollegor.

– I dag ska elever lära sig att imitera eller utföra rörelser på ett visst sätt och vi har velat undersöka om det finns andra sätt att se på rörelseförmåga.

2. Principen viktigare än prestationen

Några av de högstadieelever och studenter som deltog i projektet fick öva på att jonglera, andra på att cykla enhjuling – aktiviteter som krävde nya rörelsemönster för deltagarna. Uppgifterna var av utforskande karaktär: Blir det enklare eller svårare att jonglera om man sitter ner i stället för att stå upp? Varför?

– Vi tror att den typen av övningar motsvarar sättet att lära sig räkna och skriva. Alltså att man lär sig principerna bakom förmågan.

3. Nya syften med aktiviteterna

Håkan Larsson tar exemplet ”sidohopp över en plint” för att konkretisera hur man kan arbeta utan att mäta och tävla.

– Enligt normen ska man göra på ett visst sätt. Men det finns olika sätt att ta sig över en plint, vilket man kan be eleverna att utforska. Ett annat exempel är bollspel, där syftet är att vinna. Men uppgiften kan också vara att hålla i gång spelet. Då visar man rörelseförmågan på ett annat sätt, säger han.

4. Kräver nytt tankesätt

Men bedömningen då? Håkan Larsson jämför med uppsats­skrivande: Alla ska skriva en uppsats, men eleverna får själva välja ämne.

– Där finns det en flexibilitet och lärare kan identifiera kunskaps­nivån trots att
eleverna väljer olika ämnen. Ett motsvarande exempel skulle kanske kunna vara att elever får en uppgift som ska synliggöra en viss förmåga, där de själva får välja aktivitet. Det utmanar både betygspraktik och undervisning men vi tror att man kan bedöma elevernas rörelseförmåga på samma sätt.

LÄS ÄVEN

Hon vill att det tävlas på rätt sätt i idrotten

Hur hälsosamma måste idrottslärare vara?

Skytte: Ett skadat finger är inget hinder för att delta på idrotten

Idrottslärarens filmer inspirerar till rörelsepauser