Nytt digitalt läromedel för slöjdlärare

AnnaStina Örn är slöjd- och bildlärare på Lugnviksskolan i Östersund. Foto: Tina Stafrén
Den här artikeln publicerades ursprungligen på en tidigare version av Ämnesläraren | Lärare i praktisk-estetiska ämnen

Slöjd- och bildläraren AnnaStina Örn har bidragit till att utveckla NE:s digitala slöjdläromedel för högstadielärare.

Hur är läromedlet strukturerat?

– Ingången är ett tematiskt arbetssätt som utgår från kursplanens centrala innehåll och erbjuder elevmaterial och lärarhandledning genom hela slöjdprocessen. Från introduktion till idéutveckling, tillverkningsprocess, reflektion och redovisning. Det finns även länkar till Youtubefilmer av slöjdlärare och filmer från UR. 

Läromedlet erbjuder olika teman. Kan du ge några exempel?

– Det handlar inte om bestämda uppgifter där alla följer samma arbetsinstruktion. Ett exempel på ett tema är ”något att sitta på – som berättar om dig”, som trä- och metallslöjdlärare och textillärare kan arbeta tillsammans med. Ett annat tema kallas ”belysning – en design med tre slöjdtekniker”.

Till skillnad från ett traditionellt arbetssätt får eleven större möjlighet att ompröva och utveckla sina idéer.

– Till skillnad från ett traditionellt arbetssätt får eleven större möjlighet att ompröva och utveckla sina idéer. Då stärks tilltron på den egna förmågan i mycket större utsträckning än i ett mer traditionellt styrt arbete runt ett specifikt material och teknik, som jag ser det. 

Kan det finnas en risk att läromedlet blir för styrande, i och med att det ska täcka in hela kursplaner för respektive årskurs? 

– Läraren kan välja att använda sig av olika delar av materialet, utifrån de teman eller fristående aktiviteter som läromedlet erbjuder. Dessutom finns det vägledning om hur man arbetar med temaarbete rent generellt, för de lärare som vill skapa egna teman.

LÄS ÄVEN

Deras filmer ska frigöra tid åt slöjdlärare

Slöjdguru ger uråldrig teknik ett uppsving

Bengt har arbetat som slöjdlärare – i 57 år

Hennes uppgift tar slöjden in i framtiden