”Vi vill inte ha ett angiverisamhälle”

Aylin Fazelian (S), riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet.

Sveriges lärare ska kunna fokusera på att eleverna får lära sig det de behöver istället för att tvingas syssla med angiveri, skriver Aylin Fazelian (S), riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet.

Högerregeringen och Sverigedemokraterna vill tvinga offentligt anställda inom välfärden att anmäla papperslösa. Det är ett förslag som behöver slängas i papperskorgen.

Nya administrativa pålagor för lärare är det sista svensk skola behöver om vi ska kunna lösa lärarbristen och öka fokuset på undervisning. Vårt samhälle ska inte omvandlas till ett angiverisamhälle.

Tvång att ange papperslösa

Tidöavtalet mellan SD, M, KD och L anger att ”kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd”. Om lagen blir verklighet, skulle det innebära ett tvång för en rad yrkesgrupper att rapportera och ange papperslösa.

Det är ett förslag som med rätta mötts av massiv kritik från bland annat fackförbund och barnrättsorganisationer.

Kritik mot lagförslaget

Bland landets lärare är oron särskild utbredd. Lärare vill vara lärare och fokusera på pedagogik och lärande, inte tvingas agera informatör åt Migrationsverket eller Polisen. Lagförslaget rubbar dessutom grunden för lärares yrkesutövning med konsekvensen att lärare hamnar i ett läge där de känner att de måste bryta mot lagen.

Det framgår i lärares yrkesetiska regler att elever ska vara i centrum och att lärare ska vara varsamma med att vidarebefordra information som inte är för elevernas bästa. Om lärare tvingas avrapportera den här typen av information om elever kommer det att skada relationen till eleverna.

Det kommer att försvåra undervisning och elevers lärande, vilket lärarnas yrkesetiska råd nu framhåller i sin kritik mot lagförslaget.

Uttrycker stor oro

Också barnrättsorganisationer uttrycker stor oro kring regeringens repressiva åtgärder och hårdare tag mot barn. Man ifrågasätter hur förslaget är förenligt med Barnkonventionen, som sedan år 2020 är svensk lag och anger alla barns rätt till utbildning.

Det är tydligt att SD, regeringsunderlagets största parti, dikterar villkoren för underlagets minsta parti, L, som på pappret styr över utbildningsdepartementet. Till ingens förvåning har SD länge drivit politiska förslag om krav på angiveri. Det ligger så att säga i partiets rötter.

Nog får vara nog

Men mer anmärkningsvärt är att Liberalerna så tydligt har övergett sina liberala värden. Skolminister Lotta Edholm (L) har ännu inte svarat på frågor om hur hon ser på lagförslaget. Detta trots att det bryter mot liberala värden, går emot mot barns grundläggande fri- och rättigheter, kränker såväl barnkonventionen som internationell lag som Sverige ställt dig bakom – och inte minst sätter en enorm börda på Sverige nuvarande och kommande lärare och skolledare.

Liberalerna som en gång i tiden sade sig vara såväl rösten för frihet som Sveriges skolparti, verkar numera ha förvandlats till SD:s svans.

Nog får vara nog. Sveriges lärare ska kunna fokusera på att eleverna får lära sig det de behöver istället för att tvingas syssla med angiveri. Lagförslaget om skyldighet till angiveri måste omedelbart stoppas.

Aylin Fazelian (S), riksdagsledamot, ledamot i utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Vi Lärare.