Förslaget: Tvinga skolor att anmäla brott

Skolpersonal får rätt att genomsöka elevskåp och väskor, föreslår regeringens utredare Jonas Trolle.

Genomsökning av elevers väskor och skyldighet att anmäla brott. Det är några av förslagen för att minska brottsligheten i skolan.

Utredaren Jonas Trolle har lämnat över ett delbetänkande från Skolsäkerhetsutredningen till skolminister Lotta Edholm (L).

– Skolan är en egen värld, det är en del av samhället och man står ofta ensam med olika utmaningar tillsammans med grunduppdraget, det är komplext. Man behöver ett stöd, säger Jonas Trolle under presskonferensen.

Förslag: Anmäl alla brott

Förslagen till regeringen är bland annat:

Skolan blir skyldig att anmäla brott till polisen.

– Det är rektorn på skolan som ska göra det. Jag uppfattar att det finns en oklarhet kring när vissa saker ska göras, säger Jonas Trolle, under presskonferensen.

– Att man avstår handlar om att man löser den här typen av problematik internt men det innebär att det finns en risk att det blir större och hinner hända saker som blir svårare att hantera, säger Jonas Trolle.

Varje förskole- och skolenhet blir skyldig att arbeta brottsförebyggande.

Skriv om läroplanerna

Läroplanerna ska skrivas om så att utbildningen omfattar respekt för lagar och regler.

Skolverket, Socialstyrelsen, Brå och Polisen bör utforma en insatsgrupp som kan arbeta med särskilt brottsutsatta skolor – men enligt utredaren Jonas Trolle är det inte fråga om en insatsstyrka.

– Nu pratar vi om särskilt utsatta, det är inte fråga om någon speciell taskforce, säger han.

Varje huvudman ska ha en struktur för samverkan mellan skola, socialtjänst och polismyndighet ska ske när unga begår eller riskerar att begå allvarliga brott.

Ska genomsöka väskor

Huvudmannen får ansvar för att arbeta kontinuerligt för att förebygga allvarliga våldssituationer, varje förskola och skola ska ha en beredskapsplan.

Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) och polisen får i uppdrag att ta fram vägledning för beredskapsplanerna. De ska innehålla rekommendationer om hur skolan kan genomföra övningar i hur de ska hantera skolattacker.

Huvudmännen blir skyldiga att vidta åtgärder för att obehöriga inte ska ta sig in på området eller lokalerna – men det kommer inget generellt krav på att låsa byggnader.
Skolpersonal får mandat att undersöka väskor och skåp på högstadiet och gymnasiet.

LÄS ÄVEN: 

DOKUMENT: Så vill ministern förändra skolan