C-läraren: ”Det behövs utveckling av karriärtjänster”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Lars-Göran Sunesson är mellanstadielärare i Kungshamn och kandiderar bland annat till riksdagen för Centerpartiet.
Här är hans viktigaste skolfrågor.

Varför engagerar du dig politiskt?

– Jag vill vara med och förändra och driva på mot det jag tror på. Jag tycker att jag har något att bidra med.

Vilken anser du är den viktigaste skolfrågan?

– Det behövs en stärkt likvärdighet, satsningar på att höja resultaten i skolor med långvarigt låga resultat, och säkerställa möjligheten att behålla små skolor.

Vad anser du bör göras för att öka andelen legitimerade och behöriga lärare i skolan?

– Satsningar på lärares arbetsmiljö när det gäller till exempel arbetsbelastning och förutsättningarna att utföra en bra undervisning. Det behövs utveckling av karriärtjänster inom läraryrket och höjda löner, men även tillgång till andra personalgrupper i skolans värld, översyn av lärarutbildningarna och möjlighet till snabba vägar in för dem som har en pedagogisk eller ämnesutbildning.