Skolverkets chef får lämna – ”Behövs förändring”

Peter Fredriksson lämnar sin post som generaldirektör för Skolverket. Foto: Jonas Fond

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson får inte förlängt förordnande från 2024 och slutar vid årsskiftet.

LÄS ÄVEN: Skolprofilernas krav på Skolverkets nya chef

Skolminister Lotta Edholm säger till dn.se att Skolverket behöver en nystart när regeringen lägger om politiken – men hon är också kritisk till hur digitaliseringsfrågan hanterats i skolan.

– Det är mycket stora skolpolitiska förändringar som ligger framför oss och då behövs en förändring i de uppdrag som Skolverket får av oss, säger skolminister Lotta Edholm.

En av de ”många och stora förändringar” som enligt Lotta Edholm väntar är en omställning som går ut på att ta större hänsyn till kognitions- och hjärnforskningens roll i skolan, skriver dn.se.

– Jag anser att den har fått för litet inflytande över kursplaner i skolan och att digitaliseringen i många fall har varit för omfattande, säger hon till tidningen.

Det var i juni 2022 som Skolverket påbörjade ett uppdrag med att uppdatera den nationella strategin för digitalisering.

Uppdraget var klart strax före årskiftet.

Skolminister Lotta Edholm och regeringen valde då att skicka ut förslaget på remiss.

Men när Skolverket i december lämnade in sitt förslag på hur strategin skulle kunna se ut valde regeringen att skicka ut det på remiss.

– Det jag varit kritisk till är att man inte har involverat delar som är viktiga, till exempel hjärnforskningen, säger Lotta Edholm till dn.se och tillägger:

– Strategin är framtagen med bara det ena ögat och inte det andra. Inte heller läsforskare har varit involverade och inte heller den svenska barnläkarföreningen.

Generaldirektör Peter Fredriksson kommenterar skolminister Lotta Edholms uttalanden så här till Vi Lärare:

– Det är inte så svårt att bemöta. Skolverket är politiskt styrt. Vi agerar utifrån de uppdrag vi har. Utifrån den tidigare regeringens vilja hade Skolverket en rad olika uppdrag som skulle främja digitaliseringen.

– Regeringens vilja var att svensk skola skulle vara världsledande i att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Om nu regeringen vill något annat och ger oss andra uppdrag så är det det som myndigheten kommer att agera utifrån. Konstigare än så är det inte.