Här är skollagarna som förändras 2022

Nya kursplanerna på gymnasiet hör till de större förändringarna som införs 2022. Foto: Patrik Svedberg, Getty
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Nytt år – nya regler. Och det gäller att hålla koll. Störst under 2022 är de förändrade kursplanerna på gymnasiet.

LÄSTIPS: Skärp skollagen – så vill Lärarförbundet stoppa föräldrakraven

1 januari

  • Regeringen förlänger den tillfälligt sänkta avgiften att pröva sig för ett högre betyg för den som gått ut gymnasiet under pandemin. I stället för den vanliga kostnaden på 500 kronor, får testerna max kosta 150. Åtgärden gäller under hela 2022.
  • Försöksverksamheten med digitala nationella prov förlängs till och med 31 december 2023.
  • Pilotförsöket ska omfatta digitala prov, extern bedömning och central rättning.
  • De nya ämnesplanerna införs på komvux i matte och engelska. Det innebär bland annat att fakta och förståelse betonas, det centrala innehållet bantats och att kunskapskraven är mindre detaljerade. Motsvarande förändringar infördes på gymnasieskolan 1 juli 2021.

1 juli 2022

  • Sex och samlevnad bytte inom vuxenutbildningen namn till sexualitet, samtycke och relationer den 1 juli 2021. Men från och med juli 2022 ska det nya namnet användas i utbildningen. Ämnet betonas också tydligare i läroplanen, precis som vuxenutbildningens jämlikhetsuppdrag.

Höstterminen 2022

  • Kursplanerna för grund-, special- och sameskola ändras för att betona fakta och förståelse. Det centrala innehållet bantas och kunskapskraven blir mindre omfattande.
  • Sär- och specialskolan får ändrade ämnesplaner för döva och blinda elever med intellektuell funktionsnedsättning. Bland annat ska fakta och förståelse betonas, antalet mål minskas och stadieskillnaderna ska bli tydligare.
  • Sex och samlevnad byter namn och kallas sexualitet, samtycke och relationer i grund-, special-, same-, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Ändringen beslutades 2021 men det officiella namnbytet sker hösten 2022.
  • Jämlikhetsuppdraget betonas i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

MER LÄSNING:

Historisk seger! Barns rätt har blivit svensk lag

Tidig deadline för betyg kan bryta mot skollagen