Skärp skollagen – så vill Lärarförbundet stoppa föräldrakraven

Johanna Jaara Åstrand kräver skärpt skollag.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Läraren.se

Fyra av tio lärare möter orimliga föräldrakrav varje månad – och andelen ökar under coronakrisen. Nu ställer Lärarförbundet hårda krav på utbildningsminister Anna Ekström:
”Ge lärarna mer inflytande i skollag och läroplan”.

En femtedel av lärarna har utsatts för verbalt våld av vårdnadshavare.

Var tionde lärare har varit med om att föräldrar försöker påverka arbetet – varje månad.

Nära en femtedel har varit med om att vårdnadshavare lägger sig i betygssättningen.

Det visar en undersökning som Läraren.se har skrivit om.

Nu kräver Lärarförbundet förändringar i skollagen och läroplanen, för att minska föräldrars möjligheter att styra lärares arbete.

Här presenterar de en kravlista, för att komma tillrätta med arbetsmiljöproblemet.

"Se över skollagen"

  • Se över formuleringar i skollag och läroplaner med målet att stärka lärares mandat över sin undervisning
  • Ta bort skrivningen i läroplanen om att föräldrars önskemål ska vara utgångspunkt i hur informationen mellan lärare och hem ska gå till.
  • Ta bort krav på ett utvecklingssamtal per termin. Ge lärarna utrymme att själva bestämma hur och när information kring elevers kunskapsutveckling ska förmedlas.
  • Ta bort det alltför specifika kravet på hur vårdnadshavare ska få information kring sina barns kunskapsutveckling (Individuell utvecklingsplan) och lämna mer utrymme för lärarna att avgöra formerna.
  • Förtydliga vad som är föräldrars ansvar i läroplanen.
  • Föräldrar måste respektera lärares yrkesutövning och ta sitt ansvar och inte lägga sig i lärares yrkesutövning vid bland annat betygssättning.
  • Föräldrar behöver respektera att i skolan sker undervisningen i ett kollektiv och inte bara till deras barn individuellt.
  • I coronakrisen kan man inte förvänta sig att ställa samma krav, andra krav eller högre krav på lärare och skolan än annars. Alla måste respektera att det är en krissituation.
  • Staten måste sänka kraven på skolan formellt under coronakrisen.

– Utvecklingen mot ett marknadstänkande har skapat ett kundbeteende hos föräldrarna som gör att vissa tror att de kan reklamera undervisningen och ställa otillbörliga krav på lärare. Denna brist på tillit och respekt för yrket kan medföra svåra arbetsmiljöproblem för den enskilda läraren. Men skolan arbetar inte på föräldrarnas uppdrag, utan på uppdrag av hela samhället, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

Läs mer om Lärarens granskning av föräldrapressen här