Tidig deadline för betyg kan bryta mot skollagen

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Hallå där Lisa Heino, som på Lärarförbundets utredarblogg nyligen skrev ett inlägg om de problem som skapas med tidiga betygsdeadlines för lärarna.

Vad är problemet och har du fått någon reaktion från lärare om detta?

Lisa Heino, Lärarförbundet.

– Jag har under flera år sett hur kraven på inrapportering sker allt tidigare. I en liten undersökning på Twitter visade det sig att många lärare tvingas rapportera in betyg upp till 20 dagar innan terminsslut.  Detta trots att sista veckan vore det mest korrekta.

– Bilden skiljer sig mellan olika skolor och kommuner, men många lärare måste rapportera in betygen väldigt tidigt och av oacceptabla skäl. Exempelvis hade jag kontakt med en lärare som behövde rapportera in betygen fyra veckor i förväg för att en administratör på förvaltningen skulle ta semester. Många lärare och rektorer försöker gå emot dessa deadlines, men inte många lyckas.

Vilka juridiska aspekter av tidiga deadlines för betyg finns det?

– Problemet är att det enligt skollagen är ett system med två terminer, medan den garanterade undervisningstiden är uppdelad på stadier. Terminen måste sträcka sig ända till slutet för att lärare och skolor ska uppfylla den garanterade undervisningstiden. Men det skiljer väldigt mycket i tolkning vad "slutet av terminen" innebär.

– Det stora problemet som uppkommer gäller för de som går ut nionde klass och då får slutbetyg i många mindre ämnen. För varje år ökar kraven på lärarna att rapportera in betygen tidigt, framför allt på grund av att kommuners och andras system ska uppdateras eller att folk ska ta ledigt. Men det är skolan som ska sätta betyg i enlighet med lagar och förordningar och därför måste andra anpassa sig.

Kan det, som du antyder i bloggen, vara ett brott mot skollagen?

– Det jag har fastnat för är att betyg enligt skollagen ska sättas vid slutet av terminen. Där är det lärare och rektor som ska se till att detta är uppfyllt och det är deras förutsättningar att uppfylla lagen som måste vara styrande för andra.

Vilka problem uppstår för lärarna?

– Det blir en extremtopp av arbetsbelastning i december, där lärarna ofta har lagt upp undervisningen så att de har lektioner, prov och arbetsuppgifter som ska lämnas in sista veckan. Tidigareläggs det måste de skynda på eleverna. Terminen blir inte speciellt lång för de som ska sätta slutbetyg för nian i vissa ämnen. Det blir sämre planering och undervisning och en onödig arbetstopp för lärarna.

Får det några konsekvenser för likvärdigheten?

– Ja, dels när det gäller tiden och elevernas möjlighet att visa och utveckla sin kunskap inför terminsbetyget, dels i stressen för eleverna som blir olika beroende på hur mycket undervisningsresurser det finns. Som exempel i bloggen tog jag SO-lärare där vissa måste sätta 500–600 betyg på grund av stora grupper, vilket är orimligt att göra i en stressituation.

Hur kan man komma tillrätta med detta?

– Lärare ska kunna skriva in betygen dagen innan terminen är slut. Då kan man prata med eleverna och bedöma allt inför betygen i god tid, vilket är det som är mest tidsödande. Sedan kan förvaltningen sköta allt som sker efter inrapporteringen under jullovet. Det är särskilt viktigt att niondeklassarna får betygen tidigt, men för sjätteklassare kan man lika gärna ordna en stor del av administrationen i efterhand.

Här kan du läsa blogginlägget.