Skolor säger nej till lärarstudenters VFU

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Studerande på lärarutbildningar runt om i Sverige står utan praktikplatser eftersom skolor och förskolor tvingas säga nej för att klara sin verksamhet.

Många studerande är nu ute på verksamhetsförlagd utbildning, VFU, samtidigt som förskolor och grundskolor försöker upprätthålla skolgången för elever och gymnasieskolor bedriver undervisning på distans. På lärarutbildningen på Stockholms universitet saknar just nu 106 studenter VFU-plats av totalt 1700 som deltar i VFU.

– Vi är så otroligt tacksamma att så många studenter trots allt tas emot och får vara med under handledning. Det är en otrolig upplevelse för många studenter, säger Karin Boberg, ansvarig för ämneslärarnas och F-3 grundlärarnas VFU på Lärarutbildningen på Stockholms universitet.

Anders Olsson.

Bland de lärare som gör sin sista VFU var ett tiotal berörda av detta men de har nu fått nya platser. Bland de som gör sin första VFU-period är läget mer oklart inför måndagen.

– Vi har 268 ämneslärare som gör sin första praktik och av dem ska hälften ut på grundskolor och hälften till gymnasieskolor. Jag har idag ingen uppfattning om hur många av de cirka 130 som ska ut på gymnasierna som kommer att få sin VFU på måndag, säger han.

På Göteborgs universitet pågår nu ett intensivt arbete att hitta lösningar för studenterna. Under förra veckan, då gymnasierna precis hade fått besked om distansundervisning var det ett relativt stort motstånd att ta emot.

– Nu när det har gått några dagar och verksamheterna börjat komma igång ser vi att en majoritet av skolorna tackar ja till att ta emot studenterna. I flera fall ger man också uttryck för att studenterna kommer att kunna bidra i det nya läget och att det kan vara en utvecklande tid för studenterna som dras in i verksamheter i den här stora omställningen, säger Anna Brodin, enhetschef vid enheten för skolsamverkan, ämneslärarutbildning och kompletterande lärarutbildning (SÄL) vid Göteborgs universitet.

Det finns dock fortfarande en del skillnader i förhållningssätt mellan olika huvudmän, poängterar hon. Och universitetet har ett antal VFU-kurser som börjar under torsdagen och först då vet man hur många som faktiskt får sin VFU-placering.

På Umeå universitet ser läget bra ut, enligt Marie Oskarsson på Lärarhögskolan.

– Våra studenter kan genomföra VFU just nu, säger hon.

Även på Karlstads universitet och på Mittuniversitetet har man fått ut sina lärarstudenter på VFU. I Karlstad handlar det om 700 studenter och på Mittuniversitetet 466 studenter.

På lärosätena är man dock medvetna om att situationen förändras snabbt om grundskolor och förskolor stängs.

Jessica Eriksson, dekan vid Lärarutbildningen i Karlstad och Marianne Flycht Hahlin säger att universiteten tagit fram beredskapsplaner i händelse av olika scenarier.

Johanna Berg, enhetschef på Lärarutbildningens kansli vid Örebro universitet, säger att läget ändras hela tiden. De studenter som är placerade vid gymnasieskolor deltar i arbetet och undervisningen på distans, även handledningen förekommer på distans via webben.

– Vi för samtal med oroliga studenter och skolverksamheter utifrån läget där studenterna är måna om att fullfölja sina utbildningar och skolverksamheterna är kraftigt underbemannade, säger hon.

Ledningen för lärarutbildningen träffas kontinuerlig för att hitta lösningar med fokus att upprätthålla kvaliteten på utbildningarna. Johanna Berg säger att de förändringar universitetet kan göra handla om att förlänga studenters kompletteringstid, se över behörigheten till vidare studier, prioritera kursmål före dagar i verksamheten samt se över kursmålen

– Just nu ser det ut som alla studenter på Förskollärarutbildningen, Grundlärarutbildningen och Ämneslärarutbildningen har en VFU-plats. Däremot saknar tre ULV-studenter, Utländska lärares vidareutbildning, plats vilket vi jobbar på att lösa, säger hon.

Alla universitet försöker nu hitta lösningar för studenter som inte kan genomföra sin VFU. Stockholms- och Malmö universitet kommer att låta studenter få en chans att examineras under nästa VFU-period. Om någon missar sin sista VFU försöker universiteten att hitta individuella lösningar. Det kan handla om att studenter kan göra sin VFU i augusti innan den nya terminsstarten på universitetet.