Mindre pappersarbete för lärare i Lund

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Till hösten minskar Lunds kommun de centrala kraven på dokumentation. Nu är det i stället upp till rektorer och lärare på varje skola att bestämma hur arbetet ska skötas.

Sedan överenskommelsen mellan skolförvaltningen, lärarfacken och skolledarna kommer kommunens tidigare ”ska-bör-kan”-dokument att innehålla färre antal ”ska” än tidigare.

– Det är klart att vi är mycket nöjda att de gör något åt dokumentationskraven. Men det kommer att vara upp till varje rektor att komma överens med lärarkollegiet – så jag hoppas att rektorerna förstår att det ska ske i samarbete, säger Rickard Severin, en av två ordförande för Lärarförbundet i Lund.

Det var i höstas som Skolverket kom med nya råd gällande lärares pappersarbete, då det visat sig att det sker stor mängd dubbeldokumentation som ökar arbetsbelastningen.

– Det är svårt att säga kvantitetsmässigt hur mycket mindre det blir. Dokumentation ska man ha, men man ska ha den där det är mest effektivt, säger Viveca Dahl, utbildningschef i Lund.

Lärarförbundets Rickard Severin och Viveca Dahl, utbildningschef i Lund.

”Ska-bör-kan”-dokumentet – som numera heter ”förväntansplan skola” – kräver inte längre att pedagogisk planering och kunskapskrav förs in i Unikum.

Rickard Severin och Lärarförbundet är kritiska till att arbetet tagit lång tid och mött en del motstånd från förvaltningen.

– Vi satte oss ner i arbetsgruppen så fort de allmänna råden kom i höstas. Vi har varit överens om att det varit givande möten, säger Viveca Dahl.