Kunskapskraven klara – lärare uppmanas tycka till

Anna Westerholm, avdelningschef för läroplaner på Skolverket är med och skapar de nya kursplanerna.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Kraftigt förenklade kunskapskrav och bantat centralt innehåll i kursplanerna. Skolverket är klara med sitt förslag om förenklade kursplaner. Nu vill de ha synpunkter från Sveriges lärare.

De gamla grekerna ryker. Antiken får inte plats i det centrala kunskapsinnehållet för grundskolan.

– Lärarna inte hinner med, blir stressade och saker riskerar att falla utanför. SO-ämnena är väldigt överbelastade. I historia och samhällskunskap har vi sett oss nödda att gå in och göra strykningar och det gör ont, även hos oss. Men det vi framhåller är att ska historia innehålla antiken, då krävs det fler timmar, säger Anna Westerholm, avdelningschef för läroplaner på Skolverket.

Myndigheten har tittat på kursplaner för grundskolan, men bara språk och matte på gymnasiet. Den statliga betygsutredningen pågår parallellt, och berör bland annat ämnesbetyg.

I nya kursplanerna vill Skolverket bland annat lätta på analyskraven för de lägre årskurserna.

– Vi använder gärna ”beskriva” och ”jämföra” i stället för ”analysera”, även om det finns kvar här och var, säger Anna Westerholm.

Det som kanske fått mest kritik från lärare är kunskapskraven, som ofta varit luddiga.

– Från lärarnas sida finns det ingen efterfrågan på ett totalt nytt system. Det de tycker är knepigt är kunskapskraven och där har vi gått in ordentligt, säger Anna Westerholm.

Från och med nu kommer Skolverket att gå igenom kursplanerna regelbundet, detta är första gången sedan 2011.

– Det var ett helt nytt system och det var en tydlig politisk beställning och då när allt ska med så blir det såhär. Och det kan vi konstatera, att de blev alldeles på tok för omfattande och detaljerat, säger Anna Westerholm.

Allt material ligger uppe hos Skolverket, och Anna Westerholm efterlyser nu synpunkter och förslag från lärare.

– Kursplanerna är ju lärarnas arbetsverktyg och vi vet att många lärare under lång tid har tyckt att de har varit otydliga och alltför detaljerade. Att Skolverket nu har lyssnat på våra påtryckningar och involverar lärare och forskare i revideringen är jätteviktigt och jag uppmanar verkligen alla lärare att ta chansen och tycka till, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande Lärarförbundet.

Den nya kursplanen kommer att börja gälla höstterminen 2020/2021, efter ett beslut av regeringen.