Här är bara 25 procent av barnen i förskolan

Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Storstäder som Stockholm och Malmö bygger nu upp centrala rapporteringssystem för att få överblick på frånvaron på förskolor, fritids och grundskolor. På fredagen var bara 25 procent av alla inskrivna barn närvarande på Malmös förskolor – men 66 procent av personalen.

Under veckan som gått har närvaron varierar kraftigt från dag till dag på storstädernas skolor, fritidshem och grundskolor. Vad den stora frånvaron av barn beror på i Malmös förskolor vet inte förskoledirektören Peter Lindberg.

– Det enda vi vet är att vi inte vet. Det här är en unik situation. Jag tror att vårdnadshavare försöker ta sitt ansvar och håller barn hemma om de har hosta och är snuviga, enligt Folkhälsomyndigheten rekommendationer, och så arbetar nog många hemma, säger han.

Från i tisdags började Malmö stad med manuell rapportering från förskolorna via excelfiler för att få dagsaktuella siffror på frånvaron.

– Nu följer vi läget i alla stadens förskolor kring hur medarbetarläget ser ut dagligen med barnskötare, pedagoger och förskollärare i förhållande till antalet barn, säger Peter Lindberg.

se reportage). Stockholms stad upprättade för flera veckor sedan en beredskapsplan vid pandemi centralt för staden och på varje skola har lokala pandemiplaner upprättats för att vara beredda på hur man ska hantera ifall det saknas personal.

– Jag är jättestolt över hur skolorna har hanterat detta. Det har varit helt fantastiskt hur bra det fungerat. Och det råder därför lugn och ro ute i verksamheterna, säger Lee Orberson.

Han säger att oavsett vad regeringen beslutar så har staden en plan för att tillgodose behoven av omsorg och jourskola för de som arbetar i samhällsbärande yrken.

– Utifrån vår beredskapsplan är vi redo att sjösätta när det behövs, säger han.