32 485 lärare kräver nu: minska dokumentationen

Här får utbildningsminister Anna Ekström namnunderskrifterna från 32 485 lärare som kräver ett stopp för den onödiga dokumentationen i skolan . Överlämnat av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand
Den här artikeln publicerades ursprungligen på lararnastidning.se

Dokumentationskraven får 40 procent av lärarna att fundera på att byta yrke. Nu har Lärarförbundet lämnat 32 485 krav på skärpning till utbildningsminister Anna Ekström (S).

https://youtu.be/zDAiNcA2fdM

I kampanjen ”Stoppa Dokumentationsmonstret” kräver Lärarförbundet åtgärder från regeringen. Sedan kampanjen gick ut på webben i januari 2020, och fram tills att den avslutades i början av februari, har nära 76 000 personer besökt sidan, och 32 485 personer har skrivit under kravet på att regeringen ska utreda lärarnas situation.

Nästan 300 medlemmar – lärare, förskollärare, lärare i fritidshem, speciallärare och rektorer,  har själva bidragit med sina egna berättelser ur arbetsvardagen.

Nu har Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand överlämnat underskrifterna till Anna Ekström, med krav på snar utredning och åtgärd.

– Jag lämnar det här monstret till dig, att faktiskt ta kål på, säger Johanna Jaara Åstrand, till Anna Ekström.

Lärarnas krav på ministern

 

  • Regeringen behöver tillsätta en utredning för att lätta på dokumentationskraven.

 

 

  • Anmälningar ska hanteras av huvudmannen innan de eventuellt går vidare till Skolinspektionen.

 

 

  • Skolinspektionens uppdrag behöver ses över i grunden och bli mer stödjande än kontrollerande.

 

 

  • Huvudmännen måste granska de lokala dokumentationskraven och ta bort sådant som inte finns i författningarna.En tidigare undersökning från Lärarförbundet visar att 40 procent av lärarna funderar på att byta jobb – på grund av överdokumentation.

 

– Det du kommer att märka när du läser dessa berättelser, är att du som utbildningsminister har en hel del att göra när det gäller lagar, regleringar och rutiner. Huvudmännen måste absolut sluta upp med att införa dokumentationskrav som inte framkommer i styrdokumenten, men även i de lagar och regler som påverkar svenska lärares vardag finns det en hel del föda till dokumentationsmonstret, säger Johanna Jaara Åstrand, riktad till Anna Ekström.

Lärarförbundets undersökning visar också att 60 procent dokumenterar mer än nödvändigt, för att kunna bemöta kritik från vårdnadshavare. Så många som 4 av 10 överdokumenterar för att de är oroliga för att bli anmälda till Skolinspektionen, en rädsla som är extra stark bland grundskollärare.

Kampanjen "Stoppa dokumentationsmonstret" som Lärarförbundet drivit under ett antal veckor.

– Det är ett väldigt starkt budskap från Sveriges lärare om att administrationen måste minska. Jag delar det. Ett av skälen till att jag vill ha fler lärarassistenter i svensk skola är att jag vill avlasta lärarna, säger Anna Ekström.

Men kraven Lärarförbundet ställer är inte nya.

– I dag har jag inga besked om utredning, vi hade en utredning för några år sedan och detta är en fråga där jag ständigt tar emot förslag på hur vi kan förbättra läget, säger hon till Lärarnas tidning.

Anna Ekström hänvisar i stället till huvudmännen, som lägger mer dokumentation än staten kräver på lärarna. Och till marknadsstyrningen av skolan.

– När elever blir föremål för konkurrens och skolorna får skolpeng som är baserad på våra skattepengar, då måste vi från statens sida hålla koll på hur pengarna används. Det medför tyvärr en administration, säger Anna Ekström.

Hon hoppas dock att förändrade betygssystem kan komma att påverka den administrativa bördan.

- Jag hoppas att det förslag som utredaren kommer med i vår, både att övergå till ämnesbetyg i gymnasiet och att släppa fixeringen vid att varje kunskapskrav ska vara uppfyllt, ska leda till mindre administration för lärarna, säger Anna Ekström.

Johanna Jaara Åstrand, ni har drivit frågan länge. Hur tycker du gensvaret är?

– Anna Ekström lovar att göra allt hon kan för att ta bort all onödig dokumentation, och hon lovar att skälla på alla som lägger på onödiga arbetsuppgifter på lärare. Det är ett uttalande som förpliktigar, och kan hon göra åtgärder utan utredningar är ingen gladare än Sveriges lärare, säger Johanna Jaara Åstrand.