Statsvetaren om nya ministrarna: ”Det var mindre väntat”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

En förväntad utbildningsminister.
Men en mindre förväntad skolminister – och ett svårförståeligt val av en före detta lärare och rektor som kulturminister.
Det är statsvetaren Jenny Madestams analys av de nya ministrarna.

Jenny Madestam, statsvetare vid Södertörns högskola och Försvarshögskolan, följde noga statsminister Ulf Kristersson regeringsförklaring.

Tycker du att det var förväntade namn som blev utbildnings- respektive skolminister?

– Både och. Utbildningsminister var tämligen väntat eftersom den posten förväntades gå till Liberalerna, och Mats Persson är dels disputerad och har dels arbetat på universitet.

– Skolminister var mindre väntat eftersom Lotta Edholm har lämnat rikspolitiken. Samtidigt väger hennes tidigare roll som skolborgarråd in här, i kombination med att hon och Johan Pehrson känner varandra sedan länge.

”Det skickar signaler”

Hur ser du på att Lotta Edholm närmast kommer från styrelseuppdrag i börsnoterade friskolekoncernen Tellusgruppen?

– Naturligtvis skickar det signaler om att Edholm och Liberalerna i regeringsställning värnar om friskolornas väl och ve. Även om hon säljer sina aktier i skolkoncernen kan dessa tidigare kopplingar säkert väcka misstro hos vissa väljargrupper kring förmågan till opartiskhet. Samtidigt är just denna erfarenhet något som också förklarar varför hon valts – att hon har god insikt i skolfrågorna.