Ny dom: Kritiserade Römosseskolan tvingas stänga

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Kammarrätten har beslutat att Römosseskolan i Göteborg ska stängas efter höstterminen
– Det är en väldigt viktig dom i kampen mot parallellsamhällen i Sverige. Det här ger barnen en ärlig chans att bli inkluderade i det svenska samhället, säger Axel Darvik (L), ordförande i grundskolenämnden i Göteborg, till TT

Det var förra året som Skolinspektionen ansåg att flera av styrelseledamöterna i föreningen inte uppfyllde lämplighetskraven i skollagen och drog in skolans tillstånd – ett beslut som överklagades vilket också inneburit att skolan fått vara öppen i väntan på kammarrättens dom.

Kammarrätten motiverar stängningen av Römosseskolan så här:

”Kammarrätten har i domen kommit fram till att den styrelse som satt vid tidpunkten för Skolinspektionens beslut inte uppfyllde kraven på lämplighet. Bristande rutiner och kontroll som styrelsen kunnat lastas för har medfört att föreningens medel kommit att användas i strid med dess ändamål. Misskötsamheten har pågått under flera år och utredningen visar att det finns en grundläggande brist i föreningens vilja eller förmåga att utse styrelseledamöter som över tid agerar i enlighet med skollagens krav.”

Bristen kan inte läkas

Kammarrätten har bedömt att bristen är av sådan art att den inte kunnat läkas. Att föreningen efter Skolinspektionens beslut utsett en ny styrelse saknar därför betydelse för frågan om föreningens lämplighet. Kammarrätten fastställer därför Skolinspektionens beslut. För att verksamheterna som föreningen bedriver ska kunna avvecklas får de dock fortsätta höstterminen ut.

Förut gick 600 elever på Römosseskolan. De flesta har slutat, men drygt 200 har fortsatt sina studier här fram till domen. De eleverna ska omplaceras till andra skolor i Göteborg.

– Vi aktiverar den plan vi har för att ta emot de här eleverna på ett bra sätt. Vi ger dem möjlighet att gå i kommunala skolor och ser till så att vi har ett bra mottagande där, säger Axel Darvik.

– Särskilt för de som går sista året på grundskolan och ska söka in till gymnasiet behöver vi se till att vi kan göra vissa särskilda insatser så att de har en chans att få fullständiga betyg.

Domen kommer överklagas

Kammarrättens dom kommer överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

"Vi i den nya styrelsen, som arbetat sedan december 2021 har aldrig blivit kontaktade, tillfrågade eller prövade som huvudman, står det i ett pressmeddelande som fortsätter: "Det saknas praxis och nu måste Högsta förvaltningsdomstolen sätta ner foten kring detta", skriver Johan Romberg, ordförande i Föreningen Framstegsskolan, i ett pressmeddelande.

  • Fotnot: I våras dömdes den före detta rektorn till års fängelse för ekonomiska brott med koppling till skolan. Enligt domen hade drygt tolv miljoner kronor försvunnit till bland annat Somalia. Den domen är överklagad, skriver TT.