Moderaten: ”Kopplingen till skolföretag påverkar politikers beslut”

Den här artikeln publicerades ursprungligen på Skolvärlden

Den nära kopplingen mellan skolföretag och vissa politiker har påverkat besluten på friskoleområdet.
Men också gjort att en del beslut inte har fattats.
Det menar Robert Wenglén (M) som är kommunstyrelsens ordförande i Lomma.

Han har en bakgrund som lektor vid Lunds universitets företagsekonomiska institution och som chefsutbildare. Som forskare har Robert Wenglén bland annat studerat svensk skolmarknad och professionalism. I arbetet med sin doktorsavhandling följde han under ett par år friskolerektorer.

Mest känd har han dock blivit som en av Moderaternas – kanske hela den politiska borgerlighetens – hårdaste kritiker av det svenska friskolesystemet som han beskriver som en ”kvasimarknad” med skattebetalarna och eleverna som de stora förlorarna.

– Flera partier ger uttryck för exakt samma problembild som många av skolföretagen och marginaliserar de problem som bland annat OECD, i princip alla skolforskare, lärare och rektorer pekar på.

”Lägger skulden på lärarna”

– Man försöker till exempel flytta fokus från skolsystemet till att huvudproblemet skulle vara ordningen i klassrummet.

– I någon bemärkelse lägger man då skulden på lärarna. Man försöker också flytta fokus genom att påstå att den så kallade valfriheten skulle vara hotad om det infördes ett system där alla barn har lika tillgång till utbildning och där alla huvudmän får ersättning utifrån ansvar.