Salem: ”Slutar stryka pärlplattor med tanke på pärlförbrukningen”

Eva-Lotta Fors, bildlärare, Salem, ser nedskärningar som till och med drabbar barnens möjlighet att lägga pärlplattor.

Politikerna i Salem har under fler år sparat på förskolan och skolan.
–  De stora besparingar gör bland annat att alla elever inte får det stöd som de behöver, säger Eva-Lotta Fors som är bildlärare och ordförande för Sveriges Lärare i Salem.

Hon berättar att kommunen under flera år i budgeten inte fullt ut tagit hänsyn till kostnadsökningarna.

– Besparingar sker bland annat genom minskad vistelsetid i förskolan för barn till föräldralediga och arbetssökande, stora nedskärningar i kulturskolan, avvecklande av öppna förskolan och omsorg på obekväm arbetstid samt modersmålsundervisning i förskolan. Några förskolor slutar servera mjölk till lunch. De slutar även stryka pärlplattor med tanke på pärlförbrukningen. 

Flera skolenheter ersätter inte långtidssjukskrivna eller ersätter personal med billigare alternativ, till exempel nystartsjobbare.

Arbetsbelastningen på lärare och förskollärare ökar vilket leder till en sämre arbetsmiljö.

– Personalen riskerar att inte få löneökningar i nivå med märket. Det planeras för stora förskolor med många avdelningar.

Rickard Livén (M), kommunstyrelsens ordförande:

– Vi ökar budgeten för barn- och utbildningsnämnden med 3,6 procent i år och  2,2 procent 2024.

Fakta Salem
Antal invånare: 17 352.
Kommunalskatt: 19,42.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 84,3 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 71,1 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 12,1.
Elever åk 7–9 per syv: 668.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 30 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 18,7.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.