Oskarshamn: ”Besparingar på flera miljoner kronor”

Tobias Magnusson är lärare i fritidshem och ordförande för Sveriges Lärare i Oskarshamn.

I Oskarshamn väntas nya miljonbesparingar inom skolan.
– Neddragningarna leder till att lärarnas arbetsbelastning ökar, menar Tobias Magnusson som är lärare i fritidshem och ordförande för Sveriges Lärare i Oskarshamn.

Budgeten för 2024 är ännu inte klar.

– Men det kommer att handla om besparingar på flera miljoner kronor. Man kommer till exempel inte fullt ut kompensera för kostnads­ökningar.

Det har redan genomförts en rad nedskärningar, bland annat på antalet elevassistenter.

– Besparingarna leder bland annat till större klasser, färre medarbetare och därmed minskade möjligheter till mindre grupper både i förskola och skola.

Anton Sejnehed (S), ordförande i bildningsnämnden:

– Besparingar beror på det tuffa ekonomiska läget med ökade pensions- och personalkostnader, högre inflation, ökade elkostnader och ökade kostnader för externa hyror. Detta samtidigt som staten inte kompenserar kommunerna.

– Att inte ha förutsättningar att klara sitt arbete med den kvalitet man önskar påverkar arbetsmiljön mycket negativt. Vi ser i våra arbetsmiljöundersökningar bland annat att 22,5 procent upplever att det inte finns tillräckliga resurser och förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete.”

Fakta Oskarshamn
Antal invånare: 27 028.
Kommunalskatt: 22,35.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 81,9 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 76,3 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 10,8.
Elever åk 7–9 per syv: 452,6.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 40 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 12,1.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.