Malmö: ”Det ser mycket mörkt ut för skolor och förskolor”

Catharina Niwhede är studie- och yrkesvägledare och en av två ordföranden för Sveriges Lärare i Malmö.

Malmö sparar i år 200 miljoner på skolor och förskolor.
– Vi befarar att det blir ännu värre nästa år, säger Catharina Niwhede som är studie- och yrkesvägledare och en av två ordföranden för Sveriges Lärare i Malmö.

Hon beskriver situationen som mycket pressad.

– Det skärs i en redan slimmad organisation. I grundskolan till exempel har det tagits bort visstidsanställda, elevassistenter och annan stödpersonal vilket gör att det blir en allt tuffare arbetssituation för lärarna. Dessutom ökar klasstorlekarna och kan i dag uppgå till 32 elever. Många lärare är väldigt stressade och känner sig otillräckliga.

– Även i förskolan, gymnasiet och vuxen­utbildningen ökar pressen på personalen. Det blir allt större elev- och barngrupper. Det ser mörkt ut för Malmös skolor och förskolor. Staten måste bidra mer. Vi har inte skatteunderlag i Malmö för att klara detta. Fortsatta besparingar kommer på sikt leda till ökad kriminalitet.

Sara Wettergren (L), kommunalråd för skola och utbildning:

”Ekonomin fortsätter att vara mycket ansträngd. Jag kommer som liberal alltid att prioritera skolan, men läget är tufft. Vi hoppas på ökade statliga bidrag.”

Fakta Malmö
Antal invånare: 357 377.
Kommunalskatt: 21,24.
Behörighet till gymnasiet (avgångsbetyg åk 9 år 2022): 81,1 %.
Andel med lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne (grundskolan läsåret 2022/2023, heltidstjänster): 68,4 %.
Elever per lärare i grundskolan 2022/2023: 11,9.
Elever åk 7–9 per syv: 450,3.
Andel med förskollärarlegitimation (heltidstjänster) år 2022: 29 %.
Antal barn i förskolan per förskollärarlegitimation (heltidstjänster): 16,5.
 
Uppgifterna avser kommunen som geografiskt område. Källa: Skolverket och SCB.